Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gerätemuseum des Coburger Landes in Ahorn 
 • Muzeum nástrojů Coburgské oblasti v Ahornu 
 •  
 • Alte Schäferei 2 
 • 96482 Ahorn 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Gerätemuseum des Coburger Landes in Ahorn

Das Gerätemuseum befindet sich auf dem Gelände und in den Gebäuden der ehemaligen Gutsschäferei des Schlosses Ahorn. Die barocke Anlage ist eine im Jahr 1713 durch den damaligen Besitzer von Schloss und Rittergut in Ahorn, errichtete Schäferei. Ein Schafhof in Ahorn ist seit dem 15. Jahrhundert belegt und war ursprünglich. Im Laufe des 19. Jahrh. verlor die Schäferei ihren betriebswirtschaftlichen Stellenwert innerhalb der Gutswirtschaft. Aber Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde die Schafhaltung stark eingeschränkt und sowohl Stallung als auch Wohnhaus und Nebengebäude gerieten immer mehr in Verfall. Zur Rettung dieses im Coburger Land einmaligen Denkmals trat seit dem Jahr 1970 der heutige Träger des Museums, der Förderverein Gerätemuseum des Coburger Landes auf den Plan: Dieser bemüht sich seit 1978 um die Sanierung der Schäferei und die Errichtung des Gerätemuseums, das heute aufgrund seiner umfangreichen Sammlungen als Volkskundemuseum für das ehemalige Herzogtum Coburg gelten kann. Bis 1982 waren Gebäudesanierungen und parallel der Aufbau einer bedeutenden volkskundlichen Gerätesammlung so weit gediehen, dass man eine erste Sonderausstellung präsentieren konnte. Seit 1986 werden Museum und Sammlung wissenschaftlich betreut, und die Ausstellung zur Landwirtschaftsgeschichte des Coburger Landes bildet noch heute eine wesentliche Grundlage des Museumsbetriebes und der museumspädagogischen Arbeit. Neben weiteren Sammel- und Inventarisierungsarbeiten, vielen Ausstellungen und dem Aufbau eines geregelten Museumsbetriebes konnte 1997 ein weiteres Gebäude der Öffentlichkeit übergeben werden. Seitdem verfügt das Museum mit der sanierten Doppelscheune über eine um ca. 500m² erweiterte Ausstellungsfläche, einen Sonderausstellungsraum und einen Mehrzweckraum, der vor allem zur Klassen- und Gruppenbetreuung dient, aber auch als Vortrags- und Seminarraum genutzt werden kann. Das Museum hat neben seiner Tätigkeit im Bereich Ausstellungen und Museumspädagogik auch die Aufgabe, ein Sacharchiv der Region zu sein. Dazu gehört das weitere Sammeln, Dokumentieren und Bewahren von Geräten und Gegenständen aus allen Bereichen des täglichen Lebens in der Region. Museumspädagogik Das Museum bietet für Schulklassen und Besuchergruppen nach Voranmeldung verschiedene museumspädagogische Aktionsprogramme an, die von den museumspädagogischen Mitarbeiter/innen betreut werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Muzeum nástrojů Coburgské oblasti v Ahornu

Muzeum nástrojů se nachází v areálu a budovách bývalého ovčína zámku Ahorn. Barokní zařízení je ovčín, zřízený v roce 1713 tehdejším vastníkem zámku a rytířského statku v Ahornu. Ovčí statek v Ahornu je doložen již od 15. století a byl původní. V průběhu 19. století ztratil chov ovcí svou ekonomickou prioritu v rámci hospodaření statku. Ale koncem 30. let 20. století byl chov ovcí silně omezen a jak stáje tak i obytný dům a vedlejší budovy se stále více rozpadaly. O záchranu tohoto jedinečného památníku v Coburgské oblasti usiluje od roku 1970 dnešní provozovatel muzea, Podpůrný spolek muzea nástrojů Coburgské oblasti. Ten se snaží od roku 1978 o záchranu ovčína a zařízení muzea nástrojů, které lze považovat díky jeho rozsáhlým sbírkám za národopisné muzeum dřívějšího vévodství Coburg. Do roku 1982 pokročila sanace budov a souběžné rozšiřování významné národopisné sbírky nástrojů natolik, že bylo možné prezentovat první mimořádnou výstavu. Od roku 1986 se o muzeum a sbírku vědecky pečuje a výstava o historii zemědělství Coburgské oblasti tvoří ještě dnes podstatný základ muzejního provozu a pedagogické práce muzea. Kromě dalších prací na rozšiřování sbírky a inventarizace, mnoha výstav a budování regulérního muzejního provozu mohla být předána veřejnosti v roce 1997 další budova. Od té doby disponuje muzeum s opravenou dvojitou stodolou přes cca. 500 m2 rozšířené výstavní plochy, zvláštní výstavní síní a víceúčelovým prostorem, který slouží především pro školní třídy a skupiny ale také jako místnost pro přednášky a semináře. Muzeum plní vedle své činnosti v oblasti výstav a muzejní pedagogiky také funkci jako regionální archiv předmětů. K tomu patří další sbírání, dokumentace a uchovávání nástrojů a předmětů ze všech oblastí denního ževota v regionu. Pedagogická funkce muzea Muzeum nabízí pro školní třídy a skupiny návštěvníků po předchozím ohlášení různé pedagogické programy akcí, které mají na starosti pracovníci muzea. Další informace najdete na internetu!
 • Öffnungszeiten:
 • April - Oktober: Diienstag bis Samstag und Sonn- und Feiertage: 14.00-17.00 Uhr November bis 2. Advent: Sonntags 14.00-17 Uhr sowie nach Vereinbarung Bürozeiten Montag bis Freitag: 08.00-12.00 Uhr (Frau Scholz) Anmeldungen für Aktionsprogramme nur Montags: 09.00-12.00 Uhr (Frau Metzner)
 • Eintrittspreis in €: Siehe Homepage
 • Otevírací doba:
 • Duben - říjen: Úterý až sobota a neděle a svátky: 14.00-17.00 hodin Od listopadu do 2. adventu: Neděle od 14.00-17.00 hod. jakož i dle dohody Kancelář je otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hodin (paní Scholz) Přihlašování na akční programy jen v pondělí od 9.00 do 12.00 hodin (pani Metzner)
 • Vstupné v Kč: Viz. homepage
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB