Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Egerländer Bauernhof mit Fachwerkbauten in Milíkov - Freilichtmuseum der Karlsbader Region 
 • Chebský hrázděný statek v Milíkově - skanzen Karlovarského kraje 
 •  
 • Milíkov 18 
 • 350 01 Cheb 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Egerländer Bauernhof mit Fachwerkbauten in Milíkov - Freilichtmuseum der Karlsbader Region

Im Jahr 2008 kaufte das Karlsbader Bezirksamt in der Gemeinde Milíkov den Egerländerer Bauernhof, Haus-Nr. 18, der unter Verwaltung des Bezirksmuseum des Karlsbader Bezirks - Museum Cheb / Eger gekommen ist.

Das Museum machte hier im Mai 2009 die Exposition der Verwandlungen des Landlebens seit dem 19. Jahrhundert bis zu der Periode, die als Phänomen Landhaus-Hobby charakterisiert wird, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Hofanlage hat den klassischen Grundriss: ungefähr quadratischen Hof, der durch das Wohngebäude mit Stall, Scheune, hofseitig geöffnetem Schuppen abgeschlossen wird und das Leibesgedinge, das anstelle der ursprünglich allein stehenden Schuppen gebaut wurde. Das Hofgebäude hat vorbildlich erhaltenes Fachwerk, Steinpflaster-Boden, Laufstege am Haupt-Wohngebäude sowie das Balkenwerk im Inneren. In der Küche aus damaliger Zeit finden Besucher nicht nur das ursprüngliche Geschirr, Ofen und Porzellan, sondern auch Möbel und die runden, sehr populären Egerer Stühle. Seit 1. Mai 2009 ist die Hofanlage im eingeschränkten Betrieb geöffnet. Den Besuchern werden hier das nach und nach gestaltete Ganze der Interieur-Ausstattung des Bauernhauses, der Handwerk- oder landwirtschaftlichen Geräte und der kleinen landwirtschaftlichen Mechanisierung in der Zeitperiode von der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart vorgestellt. Es spiegelt sich hier die Verwandlung eines Bauernhofes als selbstständige Wohn- und Wirtschaftseinheit, wie es bis 1945 war. Ferner sind hier die durch die Aussiedlung der ursprünglichen Einwohner bedingten Veränderungen, die Zeit, in der der Bauernhof sozusagen lebenslang bewohnt war, bis zu den Jahren, in den das Bauernhaus zum begehrten Erholung- und Hobbyobjekt wurde, festgehalten.

Das Bezirksmuseum des Karlsbader Bezirkes Museum Cheb / Eger bereitet zur Zeit eine Konzeption für den Bauernhof Milíkov als Freilichtmuseums vor. Schwerpunkte sind der Lebensstil auf dem Land und ein aktives Begleitprogramm. Als Besucher werden vom neuen Freilichtmuseum Touristen, Radfahrer und Liebhaber der Geschichte und regionaler Heimatkunde angesprechen.

Die Lage: Die Gemeinde Milíkov liegt am Fuße vom Slavkovský Wald, 3 km links von der Hauptstraße Eger - Marienbad. Der Bauernhof befindet sich am nördlichen Rand der Gemeinde, unweit der Kirche des Hl. Simon und Judas.

Chebský hrázděný statek v Milíkově - skanzen Karlovarského kraje

V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18, který byl dán do správy Krajskému muzeu Karlovarského kraje Muzeu Cheb. Muzeum zde v květnu 2009 zpřístupnilo veřejnosti expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření. Statek má klasický půdorys chebského hrázděného statku: přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminek postavený na místě původních samostatných chlévů. Statek má vzorně zachovalé roubení, kamennou dlažbu, ochozy na hlavní, obytné budově i veškeré trámoví uvnitř. V dobové kuchyni najdete nejen původní nádobí, kamna a porcelán, ale i nábytek a velmi populární kulaté chebské židle.

Od 1. května 2009 je statek otevřen v omezeném provozním režimu. Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. pol. 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky - jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. "na dožití", až po léta, kdy byl využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.

Krajské muzeum Karlovarského kraje Muzeum Cheb připravuje v současné době koncepci využití statku Milíkov jako muzea v přírodě s expozicí venkovského životního stylu a aktivním doprovodným programem. Své první návštěvníky si tento nový skanzen začíná hledat mezi turisty, cykloturisty, milovníky historie a regionální vlastivědy.

Poloha: Obec Milíkov leží na úpatí Slavkovského lesa 3 km nalevo od hlavní silnice Cheb - Mariánské Lázně. Statek se nachází na severním okraji obce nedaleko kostela sv. Šimona a Judy.
 • Öffnungszeiten:
 • AUS BETRIEBLICHEN GRÜNDEN BLEIBT DER EGERLÄNDER FACHWERKBAUERNHOF MILÍKOV IM JAHRE 2016 GESCHLOSSEN. 

  Für angemeldete Gruppen ab 20 Personen kann eine Führung veranstaltet werden, diese ist jedoch mindestens 5 Arbeitstage im Voraus zu reservieren - telefonisch (Muzeum Cheb, Sekretariat, Tel.-Nr. +420 739 322 499) oder per E-Mail (sekretariat@muzeumcheb.cz). 
 • Eintrittspreis in €: Erwachsene ca. 1,50 / Kinder 0,60
 • Otevírací doba:
 • CHEBSKÝ HRÁZDĚNÝ STATEK MILÍKOV BUDE V ROCE 2016 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘEN.

  Muzeum Cheb zajistí prohlídky pro předem ohlášené skupiny nad 20 osob. Prohlídky je nutné objednat na tel. 739 322 499 (sekretariát muzea) nebo emailem: sekretariat@muzeumcheb.cz. Objednávku je třeba učinit nejméně 5 pracovních dnů předem.
 • Vstupné v Kč: dospělí 30,00 / děti 15,00

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB