Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Coburger Puppenmuseum 
 • Coburské muzeum panenek 
 •  
 • Rückertstr. 2-3 
 • 96450 Coburg 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Coburger Puppenmuseum

Die beiden Gebäude, in dem sich das Puppen-Museum über 30 Räume und auf zwei Etagen mit 700 qm Fläche erstreckt, stammen aus dem 18.und 19. Jahrhundert. Das Museum zeigt zum Beispiel Künstlerpuppen der Museumsgründerin Carin Lossnitzer, u.a. die bekannten "Sabber-Babys" und "Kinder aus aller Welt", die eine natürliche Ausstrahlung auszeichnet und deren textile Gestaltung besonders beeindruckt. Die 2009 verstorbene Künstlerin hat auch international große Anerkennung gefunden.

Die Ausstellung: Im Museum werden Puppen überwiegend aus den klassischen Herkunftsgebieten gezeigt, zu denen auch das Coburger Land und Südthüringen zählen. Die Puppen und ca. 50 Puppenstuben und Puppenhäuser sowie Puppenwagen, Kinderspielzeug und Miniaturporzellane stammen aus der Zeit zwischen 1800 und 1955. Die große textile Kunstfertigkeit im 19. Jahrhundert wird an vielen Beispielen hervorragender Puppenbekleidung gezeigt. Die Ausstellungsstücke sind chronologisch angeordnet und außerdem so kombiniert, daß lebendig wirkende Szenen der Wohn- und Arbeitswelt dieser hundert Jahre entstehen.

Puppen: Es werden Puppen aller Materialien ausgestellt, wie z.B. Papiermsché - Porzellan - Blech - Holz - Kunststoff - Puppenstuben aus der Zeit von 1813 bis 1935.

Porzellane und Feinsteingut: Die Porzellane stammen von Stadt-Meißen, Rauenstein, Dresden, Limoges, Sarreguemines, Roesler, und Melitta.

Führungen durch das Museum sind auf Anmeldung möglich.

Coburské muzeum panenek

Obě budovy, v nichž je muzeum panenek rozloženo do 30 místností na dvou podlažích se 700 čtverečními metry plochy, pochází z 18. a 19. století. Muzeum ukazuje například umělecké panenky zakladatelky muzea Carin Lossnitzerové, mj. známé "Sabber-Babys" a "Děti z celého světa", které se vyznačují přirozeným vyzařováním a jejichž textilní úprava obzvláště imponuje. Umělkyni, která zemřela v roce 2009, se dostalo i mezinárodního uznání.

Výstava: V muzeu panenek jsou k vidění převážně panenky z klasických oblastí původu, ke kterým patří také Coburská oblast a Jižní Durynsko. Panenky a cca 50 pokojíčků a domečků pro panenky, jakož i kočárky, dětské hračky a porcelánové miniatury pocházejí z doby mezi léty 1800 a 1955. Velká textilní umělecká zručnost v 19. století je ukazována  na mnoha příkladech vynikajícího oblečení pro panenky. Výstavní exponáty jsou chronologicky uspořádány a kromě toho kombinovány tak, aby vznikly živě působící scény světa bydlení a práce těchto sta let.

Panenky: Jsou vystavovány panenky ze všech materiálů, jako např.  papírmaš - porcelán - plech - dřevo - umělá hmota - pokojíčky pro panenky z doby od roku 1813 do roku 1935.

Porcelán a fajáns: Porcelán pochází z měst Míšeň, Rauenstein, Drážďany, Limoges, Sarreguemines,  a od firem Roesler, a Melitta. 
 • Öffnungszeiten:
 • Coburger Puppenmuseum wegen Brandschaden vorübergehend geschlossen! Neuigkeiten zum Stand des Wiederaufbaus werden regelmäßig auf der Seite "Aktuelles" veröffentlicht.
 • Otevírací doba:
 • Coburské muzeum panenek je kvůli poškození požárem přechodně zavřeno! Novinky ke stavu obnovy jsou pravidelně zveřejňovány na stránce  "Aktuelles".
Rendert Time: 0,193 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB