Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen 
 • ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko 
 •  
 • Naaber Str. 5b 
 • 95671 Bärnau 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen

Projektgesamtziel ist die Schaffung des ArchaeoCentrums Bayern-Böhmen als Institution, in der für weite Teile der Bevölkerung dauerhaft, nachhaltig und umfassend das gemeinsame Kultur-, und Naturerbe im Fördergebiet erlebbar gemacht wird.

Das ArchaeoCentrum untersucht und visualisiert das gemeinsame Erbe und gibt dadurch den Menschen im Projektraum eine größere, regionale Identität, die zu einer bewussteren Auseinandersetzung mit der gemeinsamen Geschichte führt. Zudem befördern die zahlreichen geplanten Aktivitäten nachhaltig den grenzüberschreitenden, sanften Tourismus.

Die wichtigsten angestrebten Ergebnisse sind:
 1. Ein funktionierendes ArchaeoCentrum mit einer nachhaltigen Betriebsstruktur als Anlaufstelle für die Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen Kultur-, und Naturerbe
 2. Eine mittelalterliche Dauerbaustelle als experimentalarchäologisches Freiluftlabor einerseits und touristische Attraktion andererseits
 3. Ein attraktives, ganzjähriges Angebot an Exkursionen, Vorträgen und Workshops 
 4. Grenzüberschreitende, zweisprachige Ausstellungen im Projektgebiet. Diese Ziele tragen zur Erhöhung der Attraktivität des Kultur-, und Naturerbes bei durch die Inwertsetzung eines historisch und kulturell definierten gemeinsamen Kulturraumes.
Das ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen wird von der Europäischen Union aus dem Programm Ziel 3 Europäische Territoriale Zusammenarbeit gefördert.

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko

Hlavním cílem projektu je zřízení ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jako instituce, která trvale a rozsáhle seznamuje širokou veřejnost se společným kulturním a přírodním dědictvím na území projektu.

ArchaeoCentrum se zabývá výzkumem a vizualizací společného dědictví, čímž lidé z projektového území získají větší regionální identitu, která povede k uvědomělé konfrontaci se společnými dějinami. Kromě uvedeného povedou četné plánované projektové aktivity k udržitelné podpoře přeshraničního cestovního ruchu.

Nejdůležitějšími výsledky projektu jsou:
 1. Funkční ArchaeoCentrum s udržitelnou provozní strukturou jako místo pro práci se společným kulturním a přírodním dědictvím.
 2. Středověký stavební prostor jako experimentální venkovní laboratoř na jedné straně a atraktivní turistický cíl na straně druhé.
 3. Atraktivní, celoroční nabídka exkurzí, přednášek a workshopů.
 4. Přeshraniční dvojjazyčné výstavy. Tyto formulované cíle povedou ke zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví oživením historicky a kulturně definovaného společného kulturního prostoru.
ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko je finančně podporováno z prostředků Evropské unie z programu Cíl 3 Evropská teritoriální spolupráce.
 • Öffnungszeiten:
 • Das ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen befindet sich im Aufbau. Bei Interesse kontaktieren Sie uns per E-Mail oder per Telefon.
 • Eintrittspreis in €: Eintritt frei
 • Otevírací doba:
 • ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko je ve výstavbě. V případě zájmu nás kontaktujte mailem či telefonicky.
 • Vstupné v Kč: Vstup volný

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1
Rendert Time: 0,193 Sek. | Speicherverbrauch: 4,14 MB / 4,36 MB