Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Ausstellungssaal für Eisengusses aus der Metternich - Eisenhütte 
 • Výstavní síň plaské litiny U Werku 
 •  
 • Lipová 214 
 • 331 01 Plasy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Tel. +420 373 322 139 (p. Urbanová) +420 373 322 493 (
 • Fax +420 373 322 045
 • eMail posta@mestoplasy.cz

Info • Info

Ausstellungssaal für Eisengusses aus der Metternich - Eisenhütte

Im Jahre 2005 wurde der Ausstellungssaal für Eisenguss aus Plasy U Werku festlich geöffnet. Diese einzigartige Exposition erinnert an die Geschichte der Metternich-Eisenhütte mit ihren Produkten aus Eisenguss. Andere Kunstwerke aus Eisenguss kann man bei einem Spaziergang durch Plasy sehen - Brunnen, Laternenpfähle, Laternen, Hausnummern an einigen Gebäuden, Grabsteine und Kreuze auf dem Friedhof, Ausschmückungen des Grabsteines von Metternich. Alles ist sehr schön ins malerische Grün im Tal um Plasy und in den Naturlehrpfad eingegliedert. Vor die Eisenhütte ist die restaurierte Staue des Hl Johannes Nepomuk aufgestellt. Geschichte der Eisenhütte von Metternich: In den Jahren 1827 - 1829 baute der Fürtst Metternich eine Eisenhütte in Plasy. Der Hochofen gehörte zum Typ der Holzkohlenofen mit offener Brust, auch belgischer Ofen gennant. Rohes Eisen wurde durch Gießen, Schmelzen im Kupolofen, Herunterkühlen bearbeitet und vom Jahr 1859 auch durch Walzen. Die Eisenhütte erreichte den großten Aufschwung in der ersten Hälfte des 19 Jhs. Die Eisenhütte in Plasy produzierte ein breites Sortiment von Eisenprodukten. Sie versorgte die Landwirtschaft und Industrie mit Werkzeugen, Maschinen und Geräten des täglichen Bedarfs. Einen großen Teil der Produkte bildete Machinen- und Nutzeisenguss, aber auch mit der Zeit künstlerischer Eisenguss. Bei der großen Überschwemmung im Jahr 1872 wurde die Eisenhütte erheblich zerstört und im Jahre 1875 wurde der Betrieb der Eisenhütte stillgelegt. Im Laufe der Zeit wurden die Objekte verkauft oder abgerissen. Im Jahre 1963 wurde die Eisenhütte als technisches Denkmal erklärt. Ende der 90-er Jahren initiierte die Stadt ein Projekt für Rettung der Eisenhütte. Das Hauptgebäude wurde repariert, der künstlerische Eisenguss wurde gerettet. Im Jahre 2005 wurde ein Ausstellungsaal eingerichtet.

Výstavní síň plaské litiny U Werku

V roce 2005 byla v Plasích slavnostně otevřena Výstavní síň plaské litiny U Werku. Tato jedinečná expozice je zaměřena na historii Metternichovské železárny a výrobků z litiny. Další umělecká díla z litiny je možné zhlédnout při procházce po Plasích - kašnu, kandelábry a lucerny, domovní čísla na některých budovách, náhrobky a kříže na hřbitově, výzdobu Metternichovské hrobky. Vše je velmi pěkně začleněno do malebné zeleně plaského údolí a naučné stezky Plasy. Před huťí je umístěna restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Historie Metternichovské železárny: V letech 1827-1829 vystavěl kníže Metternich v Plasích železárnu. Vysoká pec patřila k typu dřevouhelných pecí s otevřenou hrudí, zvaných belgické. Surové železo bylo zpracováváno sléváním, přetavováním v kuplovně, zkujňováním a od roku 1859 i válcováním. Železárna dosáhla největšího rozmachu kolem poloviny 19.století. Plaská huť vyráběla široký sortiment železářského zboží, zásobovala zemědělství i začínající průmysl nářadím, stroji a výrobky běžné potřeby. Velkou část výrobků tvořila litina strojní a užitková, ale i do módy přicházející litina umělecká. Při velké povodni v roce 1872 byla huť značně poškozena a v roce 1875 byl provoz železárny zastaven. Postupem času byly objekty prodávány, případně bourány na stavební materiál. Až v roce 1963 byla huť prohlášena za technickou památku. Koncem 90.let město Plasy přijalo projekt záchrany plaské hutě. Opravila se hlavní budova, zachránila se umělecká litina. V roce 2005 byla zřízena i výstavní síň.
 • Öffnungszeiten:
 • Es ist nötig, die Besichtigung bei Frau Urbanova oder im Infozentrum vorher zu bestellen.
 • Eintrittspreis in €: Erwachsene: ca. 0.35 €, Kinder: ca. 0.20 €
 • Otevírací doba:
 • Prohlídky je nutné objednat předem buď u p. Urbanové nebo v Informačním středisku.
 • Vstupné v Kč: dospělí: 10.00 Kč; děti: 5.00 Kč

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB