Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Der Polan-Saal 
  • Polanova síň  
  •  
  • Bedřicha Smetany 13 (ústřední budova Knihovny města Plzně) 
  • 305 94 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Der Polan-Saal

Der Polan-Saal ist eine Kultureinrichtung der Stadtbibliothek in Pilsen. Er hat eine Kapazität von 60 Plätzen. In den Nachmittagsstunden werden hier für Kinder aus den Pilsner Schulen kleine Theatervorstellungen, Musik- und Literaturveranstaltungen angeboten. Es werden Veranstaltungen organisiert, die den Schulunterricht thematisch ergänzen und erweiteren. Abends finden in der Kultureinrichtung Veranstaltungen für Erwachsene statt, die in Zusammenarbeit mit dem Verein "Freunde der Bücherkultur" veranstaltet werden. Jedes Jahr vor Schulbeginn wird für die Schulen eine Veranstaltungsübersicht herausgegeben.

Polanova síň

Polanova síň je kulturní zařízení Knihovny města Plzně s kapacitou 60 míst. V dopoledních hodinách sem přicházejí děti z plzeňských škol na malá divadelní představení, hudební a literární vzdělávací pořady. Jedná se o programy, jejichž tematika vhodně doplňuje a rozšiřuje školní výuku. Večer jsou tu pořádány akce pro dospělé, organizované ve spolupráci s Kruhem přátel knižní kultury. Každoročně před začátkem školního roku je vydáván Nabídkový katalog akcí pro školy.

Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB