Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kulturhaus Měšťanská Beseda 
  • Měšťanská beseda 
  •  
  • Kopeckého sady 13 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kulturhaus Měšťanská Beseda

Das Kulturhaus Měšťanská Beseda ist eine Kultureinrichtung der Stadt Pilsen und wird vom Dominik Zentrum GmbH verwaltet. Regelmäßig finden hier Konzerte und weitere Kulturveranstaltungen statt. Wegen seiner Größe werden hier auch Abiturbälle der Pilsner Schulen und Tanzkurse veranstaltet. Im Gebäude befindet sich ein Café, in dem die Gäste in Ruhe ausspannen und eine Kleinigkeit zu sich nehmen können.

Měšťanská beseda

Měšťanská beseda je kulturní zařízení města Plzně, které provozuje Dominik centrum s.r.o. Pravidelně se zde konají koncerty a další kulturní akce. Vzhledem ke své velikosti a dobré poloze v centru města se zde také konají maturitní plesy plzeňských středních škol. Pořádají se zde též taneční kurzy. V budově se nachází kavárna, kde mohou hosté v klidu posedět a občerstvit se.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,13 MB / 4,36 MB