Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Grenzüberschreitendes Wallfahrts- Begegnungs- und Umweltbildungszentrum 
 • Centrum poutí, vzdělávání o životním prostředí a setkávání 
 •  
 • Klosterplatz 1 
 • 93453 Neukirchen b. Hl. Blut 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Grenzüberschreitendes Wallfahrts- Begegnungs- und Umweltbildungszentrum

Im sanierten Flügel des Franziskanerklosters aus der Zeit von 1720, der sich direkt an die im weiten Umkreis bekannte Wallfahrtskirche anschließt, eröffnete im Jahr 2003 das Wallfahrts-, Umweltbildungs- und Begegnungszentrum als grenzüberschreitende Bildungsstätte. Träger der Einrichtung ist das "Kuratorium zur Förderung des grenzüberschreitenden Wallfahrts- und Begegnungszentrums e.V." unter Vorsitz von stellv. Landrat Egid Hofmann. Das Haus bietet Unterkunft für Teilnehmer themenbezogener Einkehr- und Seminarveranstaltungen und kann auch für Tagungen ohne Übernachtungen genutzt werden. Besonders sehenswert ist die Klosterbibliothek, die im Zuge der Baumaßnahme saniert wurde. Das Angebot des Hauses: - Grenzüberschreitende Wallfahrts- und Begegnungsstätte für Pilger aus Bayern und Böhmen - Schulungs-, Studien- und Besinnungstage für Jugendliche und Erwachsene - Seminare und Tagungen zum grenzüberschreitenden Umweltschutz - Vorträge, Konzerte, Ausstellungen - Sommerschulen für Studierende - Seminare, Lehrgänge und Fortbildung in Musik, bildnerischem Gestalten und Volkskunst - Veranstaltungen, Gruppenabende, Einkehrtage für Pfarrei und Gemeinde - Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliothek und Archiv

Centrum poutí, vzdělávání o životním prostředí a setkávání

V sanovaném křídle františkánského kláštera z doby kolem roku 1720, který přímo navazuje na v širokém okolí známý poutní kostel, bylo v roce 2003 otevřeno Centrum poutí, vzdělávání o životním prostředí a setkávání jako hranice překračující ústav vzdělávání. Garantem zařízení je "Kuratorium zur Förderung des grenzüberschreitenden Wallfahrts- und Begegnungszentrums e.V." (Kurátorium na podporu hranice překračujícího Centra poutí a setkávání) za předsednictví náměstka zemského rady Egid Hofmann. Zařízení nabízí ubytování pro účastníky tematických zájezdů a seminářů a může být využito také pro konference bez přenocování. Obzvláště obdivuhodná je klášterní knihovna, která byla v průběhu stavebních prací sanována. Nabídka zařízení: - hranice překračující poutní místo a místo setkávání pro poutníky z Bavorska a Čech - dny školení, studia a rozvahy pro mládež i dospělé - semináře a konference na téma hranice překračující ochrany životního prostředí - přednášky, koncerty, výstavy - letní školy pro studující - semináře, kurzy a další vzdělávání v oblasti hudby, výtvarné tvorby a lidového umění - akce, skupinové večery, ubytování farnosti a obce - vědecké práce v knihovně a archivu
 • Öffnungszeiten:
 • auf Anfrage
 • Otevírací doba:
 • na požádání
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB