Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstgrundschule "František Stupka" in Sušice (Schüttenhofen) 
  • Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici 
  •  
  • Lerchova 255 
  • 342 01 Sušice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kunstgrundschule "František Stupka" in Sušice (Schüttenhofen)

Die städtische Musikschule entstand hier im zweiten Jahr des sog. Protektoriats am 26.07.1940, als die Stadtverwaltung ihre Errichtung bewilligte. Leider war die Schule nicht von langer Dauer. Sie wurde noch während der Landbesetzung durch den Eingriff von Nazibehörden aufgelöst, die im Einklang mit ihrer Besatzungspolitik die Entwicklung des tschechischen Schulwesens verhinderten und versuchten, das kulturelle Leben ihren Bedürfnissen anzupassen. Nach dem Krieg dauerte es noch viele Jahre, bis die Musikschule wieder eröffnet wurde. Das geschah am 1. September 1952 und die Schule bekam den Namen "Kunstgrundschule von František Stupka". Die Schule bietet den Interessenten drei Fächer- die Musik, den Tanz und die bildende Kunst. Während der ganzen Zeit ihres Bestehens wurde die Kunstgrundschule zum unteilbaren Teil der neuzeitlichen Geschichte der Stadt und durch ihre langjährige Einwirkung trug sie und trägt immer noch in bedeutender Weise zur Vielseitigkeit des kulturellen und gesellschaftlichen Niveaus der Stadt bei.

Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici

Městská hudební škola zde vznikla v druhém roce tzv. protektorátu 26.07.1940, kdy městské zastupitelstvo schválilo její zřízení. Škola neměla bohužel dlouhého trvání. Zanikla ještě během okupace zásahem nacistických úřadů, které v souladu se svojí okupační politikou bránily rozvoji českého školství a kulturní život se snažily přizpůsobit svým potřebám. Po válce trvalo ještě řadu let, než byla hudební škola znovu otevřena. Stalo se tak 1. září 1952 a její název byl Základní hudební škola Františka Stupky. Škola nabízí zájemcům tři obory - hudební, taneční a výtvarný. Za celou dobu svého trvání se stala ZUŠ nedílnou součástí novodobé historie města a svým mnohaletým působením významně přispěla a přispívá k bohatosti jeho kulturní a společenské úrovně.
Rendert Time: 0,213 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB