Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstgrundschule Horažďovice 
  • Základní umělecká škola Horažďovice 
  •  
  • Blatenská 310 
  • 341 01 Horažďovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kunstgrundschule Horažďovice

Die Kunstgrundschule Horažďovice entstand im Jahr 1953 und gehört zu den kleinsten im Landkreis Klatovy. Die Schule hat über 140 Schüler, die die Fächer Musik, bildende Kunst und Literatur/Drama besuchen. Im Rahmen des Musikfachs werden Klavier-, Violine-, Quer- und Blockflöten-, Keyboard- und Akkordeon-Spiel unterrichtet. In der Schule sind ein Sängerchor und Violine-Ensemble Namens Grille aktiv. Alljährlich veranstaltet die Schule Weihnachts- und Absolventenkonzerte. Die Fachrichtung Bildende Kunst gestaltet die Einrichtung der Schule und die Absolventen veranstalten regelmäßig Ausstellungen. Das literarisch-dramatische Fach belebt das Veranstaltungsprogramm und arbeitet gleichzeitig mit dem Amateur-Verein TYJATR zusammen. Die Kunstgrundschule wirkt außerdem seit mehr als 15 Jahre mit dem örtlichen Sängerchor Prácheň zusammen. Die Hauptidee der Schule ist es, die Begabung der Schüler mit Akzent auf ihre Individualität zu entwickeln.

Základní umělecká škola Horažďovice

Základní umělecká škola Horažďovice vznikla v roce 1953 a patří k nejmenším ZUŠ v okrese Klatovy. Škola má více než 140 žáků, kteří navštěvují hudební, výtvarný a literárně - dramatický obor. V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, housle, violu, příčnou i zobcovou flétnu, keyboard a akordeon. Na škole funguje pěvecký sbor a houslový soubor "Cvrčci". Každoročně pořádáme vánoční a absolventské koncerty. Výtvarný obor se stará o výzdobu interiéru školy a jeho absolventi pravidelně pořádají výstavy. Literárně dramatický obor svými scénkami zpestřuje program na našich akcích, zároveň spolupracuje s ochotnickým spolkem TYJÁTR. ZUŠ již více než 15 let úzce spolupracuje s místním pěveckým spolkem Prácheň. Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB