Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstgrundschule Domažlice 
  • Základní umělecká škola Domažlice 
  •  
  • Boženy Němcové 119 
  • 344 11 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kunstgrundschule Domažlice

Die Kunstgrundschule Domažlice (Taus) wurde im Jahre 1952 gegründet. Seit 2002 ist sie eine Beitragsorganisation mit rechtlicher Eigenständigkeit. Die Schule wurde von der Stadt Domažlice errichtet. Hauptziel ist, begabte junge Menschen auszubilden und ihr kulturelles Empfinden zu unterstützen. Zur Zeit besuchen die Schule 740 Schüler, die in vier Fachrichtungen (Musik, Tanz, bildende Kunst und literaraisch-dramatische Fachrichtung) unterrichtet werden. Die Schüler nehmen regelmä3ig und mit sehr guten Ergebnissen an verschiedenen Festivals, Schauen, Wettbewerben und anderen kulturellen Veranstaltungen teil. Die Schule bereitet die Schüler auch fürs weitere Studium an Kunstfachschulen. An der Schule sind folgende Kunstensembles tätig: - Violinensemble, - Chasnická dudácká muzika (Dudelsackkapelle) der Kunstgrundschule Domažlice, - Schülerblasorchester "Liduška" der Kunstgrundschule Domažlice

Základní umělecká škola Domažlice

Základní umělecká škola Domažlice byla založena v roce 1952. Od roku 2002 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Město Domažlice. Škola si klade za svůj hlavní cíl vzdělávat talentované mladé lidi a podporovat jejich kulturní cítění. V současné době zde studuje 740 žáků ve čtyřech studijních oborech (hudební, literárně dramatický, taneční, výtvarný). Žáci školy se pravidelně a s velmi dobrými výsledky účastní různých festivalů, přehlídek, soutěží a mnoha dalších kulturních akcí. Škola také připravuje žáky pro další studium na odborných školách uměleckého zaměření. Na škole působí tyto umělecké soubory: - Houslový soubor, - Chasnická dudácká muzika ZUŠ Domažlice, - Žákovský dechový orchestr ZUŠ Domažlice "Liduška".

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB