Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstgrundschule Český Krumlov 
  • Základní umělecká škola Český Krumlov 
  •  
  • Kostelní 162 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kunstgrundschule Český Krumlov

Die Kunstgrundschule Český Krumlov ist Nachfolger der städtischen Musikschule, die bereits im Jahre 1780 gegründet wurde. Einzigartig ist die Tatsache, dass diese Schule immer noch in demselben Gebäude ihren Sitz hat. Die ursprüngliche Musikschule hat im Laufe der Zeit ihr Angebot um folgende Fächer erweitert: bildende Kunst, Literatur, Drama und Tanz. Somit ist sie eine universelle Kunstschule geworden. Zurzeit bietet die Schule Grundlagen der künstlerischen Ausbildung für 795 Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene unter der Fachleitung von 37 Pädagogen. Träger ist die Regionsregierung in České Budějovice. Der Schule stehen zwei Gebäude in Český Krumlov zur Verfügung, sie hat auch weitere Filialen in Křemž, Horní Planá, Brloz, Kájov und Chvalšiny. Angebot der künstlerischen Ausbildung: 1. Musik - Spezialisierung: Tasteninstrumente, Streichinstrumente, Blas-, Holz-, Blech-, Schlag-, Saiteninstrumente, Gesang. 2. Bildende Kunst 3. Tanz 4. Literatur - Drama - Fächer: dramatische, literarische und Bewegungsvorbildung, Rezitation, Arbeit mit Marionetten und Arbeit in Ensemble. 5. Orchester: Schüler-Blasorchester, Streichorchester, Violoncelloensemble. 6. Kinder-Sängerchor aus Krumau.

Základní umělecká škola Český Krumlov

Základní umělecká škola Český Krumlov je potomkem Městské hudební školy, která byla založena již v roce 1780. Velmi unikátní je skutečnost, že tato umělecká škola působí ve stále stejné budově. Původní hudební škola postupně rozšířila nabídku vzdělávání o obory výtvarný, literárně dramatický a taneční a proměnila se tak ve školu uměleckou. V současnosti škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání 795 dětem, mladým lidem i dospělým pod odborným vedením 37 pedagogů. Jejím zřizovatelem je Krajský úřad v Českých Budějovicích. Zázemí pro vzdělávání tvoří nejen dvě budovy v Českém Krumlově, ale také další odloučená pracoviště v Křemži, Horní Plané, Brloze, Kájově a Chvalšinách. Nabídka uměleckého vzdělávání: 1. Hudební obor - specializace: klávesové nástroje, smyčcové nástroje, dechové dřevěné nástroje, dechové žesťové nástroje, bicí nástroje, strunné nástroje, zpěv. 2. Výtvarný obor. 3. Taneční obor. 4. Literárně dramatický obor - předměty: dramatická, pohybová a slovesná průprava, přednes, technika vodění loutek, práce v souboru. 5. Orchestry: Žákovský dechový orchestr, Žákovský smyčcový orchestr, Violoncellový soubor. 6. Českokrumlovský dětský pěvecký sbor.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB