Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstgrundschule und Musikschule Domažlice 
  • Základní umělecká škola Domažlice 
  •  
  • Boženy Němcové 119 
  • 344 11 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kunstgrundschule und Musikschule Domažlice

Die Kunstgrundschule in Domažlice wurde im Jahre 1952 gegründet. Die Anfänge der Musikschule in Domažlice sind mit dem Namen von Václav Flégl verbunden - er war Komponist und Pädagoge, der sich fast ein halbes Jahrhundert nicht nur den Fragen der Klavier- und Geigenmethodik widmete, sondern er verband seine ganze Tätigkeit in Domažlice auch mit der Gründung und dem Aufbau der Musikschule. Die jetzige Schuldirektorin ist Mgr. Jiřina Holoubková. Die Schule wird von mehr als 600 Schülern aus dem ehemaligen Kreis Domažlice besucht, die hier unter der Leitung von ca. 30 Lehrern arbeiten. Die Schule bietet den Schülern folgende Fächer an: Musik, bildende Künste, Tanz und literarisch-dramatisches Fach. Das Leben der Schule ist sehr offen. Sie nimmt wesentlich an kulturellem und gesellschaftlichem Geschehen von Domažlice teil, und repräsentiert die Stadt auch sehr oft im Ausland.

Základní umělecká škola Domažlice

Základní umělecká škola Domažlice byla založena v roce 1952. Počátky hudební školy v Domažlicích se spojují s jménem Václava Flégla, skladatele, pedagoga, který takřka celé půl století věnoval nejen otázkám metodiky klavíru a houslí, ale celé své působení v Domažlicích spojil i s otázkou založení a vybudování hudební školy. Současnou ředitelkou školy je Mgr. Jiřina Holoubková. Školu navštěvuje dnes více než 600 žáků z okresu Domažlice, kteří zde pracují pod vedením cca 30 učitelů. Škola nabízí zájemcům tyto obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Život školy není uzavřený. Významně se podílí na kulturním a společenském dění Domažlic, které také často reprezentuje v zahraničí.
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB