Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Hesperidengarten - Gärtnerei, Kurse, Café, Kultur 
 • Zahrada Hesperidek - zahradnictví, kurzy, kavárna, kultura 
 •  
 • Schnaitterhof 1 
 • 93173 Wenzenbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Hesperidengarten - Gärtnerei, Kurse, Café, Kultur

Pauline und Johannes Adler haben sich in der Nähe von Regensburg ein Garten- und Naturrefugium geschaffen, das einmalig in der Oberpfalz ist. Warum der Name Hesperidengarten? Die Hesperiden kommen aus der griechischen Sagenwelt. Sie sind die hellsingenden Töchter der Nyx. Der hundertköpfige Drache Ladon bewachten einen Garten der Götter jenseits des Oceanus im äußersten Westen gelegen. Hier wuchsen die goldenen Äpfel, die die Göttin Gaia der Göttin Hera zur Vermählung mit dem Göttervater Zeus geschenkt hatte. Als einzigem gelang es Herakles durch eine List sich einiger der Äpfel zu bemächtigen. Der Hesperidengarten ist Gärtnerei, Baumschule, Café und Bildungseinrichtung. Der Hesperidengarten bietet im Frühjahr und im Herbst ein sehr breit gefächertes Kursangebot zu den Themen Natur, Gestalten mit natürlichen Materialien, geistige Auseinandersetzung mit den natürlichen Lebensgrundlagen und ein Sommertheater. Das Glashaus kann als Location gemietet werden, dient aber auch als Ort für kulturelle Veranstaltungen. Kursanmeldung: Telefonisch, per Fax oder im Internet möglich. Die Anmeldung ist verbindlich. Bezahlung bitte bei Kursbeginn. Kursleitung: Wenn nicht anders vermerkt: Pauline Adler, Ausbildung an der Fachschule für Blumenkunst/Weihenstephan. Kinderkurse: Gudrun Moosbauer, Floristin Anfahrtsweg mit dem Auto: Autobahn nach Regensburg, Ausfahrt Regensburg Nord (Lappersdorfer Kreisel). Weiter auf der B 16 Richtung Cham. Nach ca. 5 Km Ausfahrt Kürn - Gonnersdorf - Fußenberg. Rechts 200 m Richtung Fußenberg und sofort wieder links. Von hier aus ist der Hesperidengarten bereits zu sehen und auch ausgeschildert. Von der B 16 Richtung Cham kommend: Ausfahrt Kürn - Gonnersdorf - Fußenberg, gerade aus und den Schildern folgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage!

Zahrada Hesperidek - zahradnictví, kurzy, kavárna, kultura

Pauline a Johannes Adlerovi si nedaleko Regensburgu zřídili zahradní a přírodní refugium, které je jediné v Horním Falcku. Proč jméno Zahrada Hesperidek? Hesperidky pocházejí z řeckého světa pověstí. Jsou dcerami bohyně Nyx. Stohlavý drak Ladon hlídal zahradu bohů na druhé straně oceánu na nejzazším západě. Zde rostli zlatá jablka, které dala jako dárek bohyně Gaia bohyni Heře ke svatbě s otcem bohů Diem. Jako jedinému se podařilo Heraklovi zmocnit se lstí několika zlatých jablek. Zahrada Hesperidek je zahradníctví, stromová školka, kavárna a vzdělávací zařízení. Zahrada Hesperidek nabízí na jaře a na podzim velice širokou nabídku kurzů na téma příroda, výtvory z přírodních materiálů, duševní vyrovnání se s přírodními základy života a letní divadlo. Skleník si lze pronajmout, slouží však také jako místo pro kulturní akce. Přihlášky na kurzy: Přihlásit se je možné telefonicky, faxem nebo přes internet. Přihláška je závazná. Kurzy se platí na začátku kurzu. Vedení kurzů: Pokud není uvedeno jinak: Pauline Adler, vzdělání na Odborné škole květinového umění / Weihenstephan. Kurzy pro děti: Gudrun Moosbauer, floristka Příjezd autem: Dálnice směr Regensburg, výjezd Regensburg Nord (kruhový objezd Lappersdorf / Lappersdorfer Kreisel). Dále po B 16 směr Cham. Po 5 km výjezd Kürn - Gonnersdorf - Fußenberg. Po 200 m doprava směr Fußenberg a hned znovu doleva. Odtud je Zahrada Hesperidek již vidět a cesta je označená ukazateli. Příjezd ze směru Cham po B 16: výjezd Kürn - Gonnersdorf - Fußenberg, rovně a podle ukazatelů. Další informace naleznete na internetových stránkách.
 • Öffnungszeiten:
 • Öffnungszeiten Gärtnerei: 4. März bis 30. Juni Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr ab Juli Freitag und Samstag 9 bis 18 Uhr. Bis Ende November Freitag und Samstag 9.00 bis 18 Uhr. (Verkauf nur während der gesetzlich vorgeschriebenen Ladenöffnungszeiten.) Öffnungszeiten Café: Ab 4. März Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 9 bis 18 Uhr. Ab 2. Juni jeden Donnerstag Sundowner 18 bis 22 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • Otevírací doba zahradnictví: 4. března až 30. června: pondělí až sobota od 9 do 18 hodin od července: pátek a sobota od 9 do 18 hodin do konce listopadu: pátek a sobota od 9.00 do 18 hodin (prodej jen v otevírací době obchodu) Otevírací doba kavárny: od 4. března: pátek, sobota, neděle a svátky od 9 do 18 hodin od 2. června: každý čtvrtek Sundowner od 18 do 22 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,355 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB