Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Waldfestspiele Bad Kötzting 
  • Lesní festival Bad Kötzting 
  •  
  • Herrenstraße 10 
  • 93444 Bad Kötzting 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Waldfestspiele Bad Kötzting

Die Stadt Kötzting begann 1988 als Festspielstadt. Man sah die große Konkurrenz. Folglich suchten die Kötztinger ein originelles, unverwechselbares Konzept. Unter dem Titel "Waldfestspiele auf dem Ludwigsberg" sollte nicht ein weiteres historisches Epos entstehen, sondern man wandte sich anspruchsvollen Werken der Theaterliteratur zu und schrieb sie in die bairische Sprache um. Das Konzept "Klassiker auf Bairisch" war geboren. Mit Hofmannsthals "Jedermann" gelang der Festspielgemeinschaft ein viel versprechender Start, der zu neuen Unternehmungen ermutigte. Goethe's "Faust" als zweite Produktion wurde zu dem Theaterereignis Ostbayerns. Das Publikum reagierte enthusiastisch, die Kritiker waren begeistert - das ermutigte dazu, das Konzept fortzuführen. Die weiteren Produktionen bestätigten den Erfolg: Ausverkaufte Vorstellungen und ein über alle Maßen begeistertes Publikum. Autor und Regisseur Johannes Reitmeier, im Hauptberuf Intendant des Pfalztheaters Kaiserslautern und gebürtiger Kötztinger, ist der Garant dieses Erfolgs. Das Ergebnis überzeugte. Die Aufmerksamkeit war der beste Beweis dafür, dass mit der bayrischen Fassung klassischer Stücke ein erfolgreiches, originelles Konzept gefunden wurde. In der Saison 2003 steht ein neues Stück auf dem Programm: "Die Tragoedi von Macbeth" nach W. Shakespeare.

Lesní festival Bad Kötzting

Od roku 1988 je město Kötzting známé jako město festivalů. Obyvatelé města Kötzting viděli velkou konkurenci, proto hledali nějaký originální, nezaměnitelný koncept. Pod názvem „Lesní festival na kopci Ludwigsberg“ neměl vzniknout další historický epos, divadlo se věnovalo spíše náročným dílům divadelní literatury a přepisovalo je do bavorského jazyka. Zrodil se koncept „Klasika v bavorštině“. S Hofmannsthalovým „Každý“(„Jedermann“) se festivalové společnosti podařil mnohé slibující start, který povzbudil k novým podnikům. Goethův „Faust“ jako druhá produkce se stal divadelní událostí východního Bavorska. Publikum reagovalo nadšeně, kritikové byli u vytržení – to povzbudilo k pokračování v konceptu. Úspěch potvrzují další produkce: Vyprodaná představení a přes všechny meze nadšené publikum. Autor a režisér Johannes Reitmeier, hlavním povoláním intendant Falckého divadla Kaiserslautern a rodilý obyvatel Kötztingu, je garantem tohoto úspěchu. Výsledek byl přesvědčivý. Pozornost lidí byla nejlepším důkazem toho, že díky bavorskému pojetí klasických děl byl nalezen úspěšný, originální koncept. V sezóně 2003 je na programu nový divadelní kousek: „Tragédie o Macbethovi“ podle W. Shakespeara.
  • Eintrittspreis in €: Block A: 13 €, Block B: 10 €, Kinder: 6 €
  • Vstupné v Kč: Blok A: 390,- Kč, blok B: 300,- Kč, děti: 180,- Kč
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB