Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Verband des Liebhabertheaters in Kbele 
  • Ochotnický spolek ve Kbele 
  •  
  • Kbel 4 
  • 340 12 Švihov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Verband des Liebhabertheaters in Kbele

Die Entstehung des Liebhabertheaters in Kbele wird mit der Entstehung der hiesigen Feuerwehr verbunden, die 1898 aus der Anregung des Lehres Josef Tíkal entstand. Im Jahre 2005 kam zur Erneuerung der Theatertradition, die Initiatoren waren Josef Žofaj und Ludvík Pouza.
Im Jahre 2006 erfolgte die Sitzung der Gründungsmitglieder. Der Verband bewilligte die Satzungen und ließ sich beim Innenministerium ČR als Bürgerverband regiestrieren. Ludvík Pouza wurde als Prinzipal gewählt.
Die erste Aufführung, die der Chor einstudierte, war das Märchen "O princezně se zlatou hvězdou na čele" (Prinzessin mit dem Goldenstern auf dem Stirn). Seit 2008 ist der Verband ein Mitglied des Verbands des Liebhabertheaters (Svaz českých divadelních ochotníků). Die Verbandsmitglieder: Ludvík Pouza, Stanislava Hajšmanová, Josef Valvoda, Andrea Přibáňová, Václav Holý, Josef Žofaj, Jana Raschtová, Eva Poppová, Pavel Pittr, Pavel Hajšman, Petr Ježek, Petr Ježek srov., Martin Szlachta, Jana Veselá, Milan Liška, Lucie Zástěrová, Vladimír Maidl, Kateřina Maidlová, Anna Hogerová.
Repertoire: 2006 - O princezně se zlatou hvězdou na čele - Märchen (Prinzessin mit dem Goldenstern auf dem Stirn), 2008 - Švec a čert - Märchen (Schuster und Teufel), 2009 - O hubaté Káče - Märchen (Über die großmäulige Käthe).

Ochotnický spolek ve Kbele

Vznik ochotnického divadla ve Kbele je spjat se vznikem místního sboru dobrovolných hasičů. Ten vznikl v roce 1898 z popudu učitele Josefa Tíkala. K obnovení ochotnické tradice došlo v roce 2005 z iniciativy Josefa Žofaje a Ludvíka Pouzy.
V roce 2006 se uskutečnila zakládající členská schůze spolku. Spolek schválil stanovy a nechal se zaregistrovat na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení. Principálem byl zvolen Ludvík Pouza.
První představení, které soubor nastudoval, byla pohádka "O princezně se zlatou hvězdou na čele". Od ledna 2008 je spolek kolektivním členem Svazu českých divadelních ochotníků. Členové spolku v roce 2008: Ludvík Pouza, Stanislava Hajšmanová, Josef Valvoda, Andrea Přibáňová, Václav Holý, Josef Žofaj, Jana Raschtová, Eva Poppová, Pavel Pittr, Pavel Hajšman, Petr Ježek, Petr Ježek st, Martin Szlachta, Jana Veselá, Milan Liška, Lucie Zástěrová, Vladimír Maidl, Kateřina Maidlová, Anna Hogerová.
Repertoár: 2006 - O princezně se zlatou hvězdou na čele - pohádka, 2008 - Švec a čert - pohádka, 2009 - O hubaté Káče - pohádka.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB