Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Vereinigung Puppentheaterensemble Třeboň 
  • Spolek třeboňského loutkového divadla 
  •  
  • Březanova 6 
  • 379 01 Třeboň 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Vereinigung Puppentheaterensemble Třeboň

Die Anfänge des Puppentheaters reichen bis in das Jahr 1924 in Třeboň. Seit dieser Zeit wechselten sich acht Gründer und sieben Ensembleleiter ab. Das Ensemble nahm an einigen Puppentheater-Wettbewerben (Nationale Vorführung in Chrudim, Skupovy Strakonice) teil. Zur Zeit hat das Ensemble 25 Mitglieder, die ihre Freizeit ohne Anspruch auf Belohnung im Theater verbringen. Sie malen Kulissen, helfen mit der Reparatur der Puppen und üben sorgfältig neue Märchen für Kinder ein.

Das Ensemble tritt in den Städten und Ortschaften der Umgebung auf, um die Kinder zu erfreuen. Die meisten Stücke werden mit klassischen Marionetten (2,5m lang) gespielt und manche werden mit Stabmarionetten (von unten geführte Puppen) gespielt. Leitungsbrücke und Bühne stammen aus den 50er Jahren und die technische Ausstattung aus den 60er und 80er Jahren. Das Ensemble hat im ehemaligen Klosterrefektorium der Augustinians seinen Sitz.

Repertoire: Jakub Krčín und 30 Wassermänner, Von dem starken Hans, Pfefferkuchenhäuschen, Der vergessene Teufel.

Spolek třeboňského loutkového divadla

Počátky loutkového divadla v Třeboni sahají do roku 1924. Od té doby se vystřídalo 8 zřizovatelů, 7 vedoucích souborů a soubor se zúčastnil několika loutkářských soutěží (Celonárodní přehlídka v Chrudimi, Skupovy Strakonice). V současné době má soubor 25 členů, kteří tu tráví svůj volný čas bez nároku na odměnu, malují kulisy, pomáhají s opravou loutek a pečlivě nacvičují nové a nové pohádky pro děti.

Soubor často vystupuje v okolních městech a obcích, aby potěšil tamní dětské obecenstvo. Většina her se hraje s klasickými marionetami na vedení 2,5 m dlouhém a některé jsou kombinovány se spodovými javajkami. Vodící můstky a celé jeviště pocházejí z 50. let a technické vybavení z 60. až 80. let. Soubor má sídlo v bývalém refektáři kláštera Augustiniánů.

Repertoár: Jakub Krčín a 30 hastrmanů, O silném Honzovi, Perníková chaloupka, Zapomenutý čert.
Rendert Time: 0,191 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB