Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Víťa Marčík Theater - Puppentheater 
 • Teátr Víti Marčíka - loutkové divadlo 
 •  
 • Hosín 182 
 • 373 41 Hluboká nad Vltavou 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Pavel Šmíd
 •  
 • Tel. +420 387 220 144
 • Mobil +420 608 860 885
 • Fax +420 387 220 144
 • eMail info@teatr.cz
 • Internet http://www.teatr.cz

Info • Info

Víťa Marčík Theater - Puppentheater

Das Víťa Marčík Theater ist ein Wandertheater einiger Freunde. Das Theater baut auf dem prägendem Charisma von Víťa Marčík auf - er ist Regiseur, Szenarist, Schauspieler und Musiker. Im Zentrum des Interesses steht nicht nur das Schaffen eines alternativen Puppentheaters, sondern auch die Ausnutzung aller verfügbaren Mittel, um die Kommunikation mit den Zuschauern zu fördern. Die Aufführungen sind voll von typischem Humor und der Weisheit des Volkserzählers Marčík.

Das Ensemblerepertoire bilden nicht nur klassische Märchen sondern auch Aufführungen für Erwachsene. Märchen: Dornröschen, Bajaja, Schneewittschen und sieben Zwerge, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, O Zlatovlásce, Aschenputtel. Aufführungen für Erwachsene: Robinson Crusoe, Mysteria buffa, Treffen vor dem Bethlehem, Elekrisches Theater: Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Teátr Víti Marčíka - loutkové divadlo

Teátr Víti Marčíka je potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce a hudebníka. V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků, k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka.

Repertoár souboru tvoří nejen klasické pohádky, ale také inscenace pro dospělé. Pohádky: Šípková Růženka, Bajaja, Sněhurka a sedm trpaslíků, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, O Zlatovlásce, Popelka. Hry pro dospělé: Robinson Crusoe, Mystéria buffa, Setkání před Betlémem, Elektrické divadlo: Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB