Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Papierkrippenmuseum in Zábrdí u Husince 
  • Muzeum papírových betlémů v Zábrdí u Husince 
  •  
  • Zábrdí u Husince čp.1 
  •  
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Papierkrippenmuseum in Zábrdí u Husince

Gegenwärtig die größte Sammlung von Papierkrippen in der Tschechischen Republik.

Ausgestellt sind mehr als 800 Krippen tschechischer und ausländischer KünstlerInnen, z.B. aus Pakistan, Griechenland, Deutschland oder Italien. Neue Krippen kommen ständig hinzu. Es gibt Sommer- und Winterkrippen, ländliche und städtische, Krippen mit Orientkulissen, aber auch typisch böhmische, Krippen mit Wüsten oder mit wilder Natur. Die grösste misst 3,7 m, die kleinste passt in eine Streichholzschachtel. Der älteste Originaldruck stammt aus dem Jahr 1898, aber es sind auch Nachdrucke weitaus älterer Ausgaben zu sehen. Es finden Vorträge über die Geschichte und Entwicklung der Krippenbaukunst in Böhmen und Mähren sowie über die gegenwärtige Situation dieser Kunst und Wissenswertes über KünstlerInnen satt.

Muzeum papírových betlémů v Zábrdí u Husince

V současné době největší vystavovaná sbírka papírových betlémů v České republice.

Vystaveno více než 800 betlémů českých a zahraničních autorů, vzorky např. z Pákistánu, Řecka, Německa nebo Itálie, nové betlémy jsou průběžně instalovány. Jsou tu betlémy letní i zimní, městské i venkovské, s kulisami Orientu i typicky české, s pouští i divokou přírodou. Největší měří 3,70 metru, nejmenší je v krabičce od sirek. Nejstarší originální tisk je z roku 1898, ale k vidění jsou i reprinty daleko starších vydání. Výklad o historii a vývoji o betlemářství v Čechách a na Moravě, současnost betlemářství, zajímavosti o autorech.
Rendert Time: 0,154 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB