Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Papierfabrik Pilsen 
  • Papírna Plzeň 
  •  
  • Zahradní 173 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Papierfabrik Pilsen

Das Kulturzentrum Papírna (Papierfabrik) ist ein gemeinsames Projekt des Bürgervereins Pilsen Live! und des Kreativ-Studios Petrohrad s.r.o. Ziel des Projekts ist es, in Pilsen einen funktionierenden genreübergreifenden Raum für die Realisierung verschiedener Kulturveranstaltungen und –aktionen zu schaffen.

Das Industriegelände der ehemaligen Papierfabrik in Pilsen-Slovany ist vom Stadtzentrum aus auf dem beliebten Spazierweg entlang der Radbusa flussaufwärts in etwa 15 Gehminuten zu erreichen. Das Gelände mit dem attraktiven Gebäude der gut erhaltenen Ziegelfabrik bietet auf ca 1000 qm offener Fläche Platz für eine Galerie für moderne Kunst, einen Saal für Musikproduktionen, Konzerte und Firmenveranstaltungen, einen von jungen Pilsner Tänzern und Tänzerinnen geführten Tanzsaal und Ateliers für ausstellende KünstlerInnen.

Die „Papírna“ soll künftig einen ähnlichen Platz und eine ähnliche Funktion einnehmen wie zum Beispiel das internationale Zentrum für moderne Kunst „Meetfactory“ in Prag. D.h. das Industriegelände soll nicht nur Gelegenheit bieten, fertige künstlerische Arbeiten zu präsentieren, sondern auch und vor allem ein Ort sein, an dem sich der künstlerische Schaffensprozess selbst abspielt.

Das Team, das hinter diesem Projekt steht, setzt sich aus jungen Menschen zusammen, die in verschiedenen kreativen Bereichen aktiv sind, auf dem Gebiet der Projektarbeit bereits Erfahrung haben und nicht länger passiv der Dinge harren sondern aktiv dazu beitragen wollen, dass Pilsen tatsächlich „Stadt der Kultur“ wird.

Papírna Plzeň

Kulturní centrum Papírna je společným projektem občanského sdružení Pilsen Live! a kreativního Studia Petrohrad s.r.o. Motivací projektu je vytvořit v Plzni skutečně fungující mezioborový prostor v němž se mohou realizovat různé kulturní programy a aktivity. 

Industriální prostor bývalé papírny na Slovanech se nachází cca 15 minut chůze z centra města oblíbenou vycházkovou trasou proti proudu řeky Radbuzy. Toto místo s atraktivním zevnějškem zachovalé, cihlové továrny nabízí cca 1000m2 otevřeného prostoru v němž své místo nalezne galerie současného výtvarného umění, sál pro hudební produkci, koncerty, firemní akce, taneční sál vedený mladými plzeňskými tanečníky i ateliéry pro vystavující umělce.

Papírna by v budoucnu měla zaujmout podobné místo a funkci jako např. Mezinárodní centrum současného umění Meetfactory v Praze tzn. industriální prostor nabízející nejen možnost výsledné prezentace různých uměleckých počinů, ale sloužící stejně důležitou měrou jako místo v němž se odehrává samotný tvůrčí proces.

Tým stojící za tímto projektem se zformoval z mladých, aktivních lidí různých kreativních oborů, kteří mají v dané problematice praktické zkušenosti a chtějí bez pasivního vyčkávání přispět k tomu, aby se z Plzně stalo skutečné Město kultury.
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB