Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gedenkstätte des Adolf Heyduk in Písek 
 • Památník Adolfa Heyduka v Písku 
 •  
 • Tyršova 438 
 • 397 01 Písek 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Gedenkstätte des Adolf Heyduk in Písek

Adolf Heyduk wurde 1835 in Předhradí u Skutče geboren. Als er im Jahr 1860 als Kunst- und Kalligraphieprofessor an die neu errichtete Realschule in Písek kam, war er bereits ein bekannter Dichter. An der Seite von J. Neruda, V. Hálek, J. V. Frič, B. Němcová und anderen, beteiligte er sich an der Herausgabe des Almanaches Máj. Daher wird er der literarischen Gruppe "Májovci" zugeordnet. In Písek fühlte sich Adolf Heyduk sehr wohl, er heiratete seine Schülerin Emilie Reinerová und ließ sich dort nieder. Sein Familienglück wurde jedoch vom Tod seiner beiden Töchter beeinträchtigt – der dreimonatigen Jarmilka und später der vierjährigen Liduška. Er suchte Trost in der Literaturarbeit, daraus resultierten Tausende von Gedichten, welche in allen damaligen Zeitschriften publiziert wurden, und sechzig eigenständiger Gedichtsammlungen. Heyduk starb 1923 in Písek und wurde auf dem Friedhof in Vyšehrad beigesetzt. Im Jahre 1900 lieβ sich der Dichter nach den Entwurf des Architekten Jan Koula ein Haus errichten, welches mit Graphiten der Poesiesymbole – dem Pegasus und dem Schwan - geschmückt wurde. Nach dem Tod von Frau Heyduková wurde hier eine Gedenkstätte errichtet, welche von dem Prácheňské Museum in Písek verwaltet wird. Hier wurden das Arbeitszimmer des Dichters, das Esszimmer und der Salon, einschlieβlich Möbel, Bibliothek, Bilder und kleiner Nutzgegenstände erhalten. Die Gedenkstätte ergänzt eine neu errichtete Exposition über das Leben und Werk des Dichters.

Památník Adolfa Heyduka v Písku

V roce 1860 přišel na nově zřízenou reálku v Písku jako profesor kreslení a krasopisu Adolf Heyduk. Byl rodákem z Předhradí u Skutče (1835) a v době příchodu na jih Čech byl již známým básníkem. Po boku J. Nerudy, V. Hálka, J. V. Friče, B. Němcové a dalších se podílel v roce 1858 na vydání almanachu Máj a je proto řazen do literární skupiny Májovců. V Písku se mu velmi zalíbilo, oženil se zde se svou žačkou Emilií Reinerovou a navždy se zde usadil. Jeho rodinné štěstí narušila smrt obou dcerušek – tříměsíční Jarmilky a později i čtyřleté Lidušky. Útěchu hledal v literární práci, výsledkem byly tisíce básní uveřejňovaných ve všech tehdejších časopisech a na šest desítek samostatných básních sbírek. Heyduk zemřel v Písku v roce 1923 a pochován byl na vyšehradský hřbitov. V roce 1900 si básník nechal vystavět podle návrhu architekta Jana Kouly dům ozdobený sgrafity se symboly básnictví – pegasem a labutí. Po smrti paní Heydukové zde byl zřízen památník, který spravuje Prácheňské muzeum v Písku. Jsou zde dochovány básníkova pracovna, jídelna a salon, a to včetně nábytku, knihovny, obrazů i drobných užitkových předmětů. Památník doplňuje malá nově zřízená expozice o životě a díle básníka.
 • Öffnungszeiten:
 • März - Dezember Di-Sa: 09.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.40 - 1.20
 • Otevírací doba:
 • březen - prosinec Út-So: 09.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 10 - 30,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,251 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB