Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Jan-Sladký-Kozina-Gedenksaal 
 • Pamětní síň Jana Sladkého Koziny 
 •  
 • Újezd u Domažlic čp. 3 - Kozinův statek 
 • 344 01 Újezd u Domažlic 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Jan-Sladký-Kozina-Gedenksaal

Der erste Teil der Museumsausstellung wird dem Chodenaufstand gegen die Feudalherrschaft im 17. Jahrhundert und seiner Widergabe in der böhmischen Literatur und Musik des 19. Jahrhunderts gewidmet - vor allem mit Darstellung des Haupthelden Jan Sladký Kozina. Weitere zwei Räume machen Besucher mit dem Leben an einem Chodenhof bekannt. Lage: Im unteren Teil der Gemeinde am Denkmal der Gefallenen.

Pamětní síň Jana Sladkého Koziny

První část expozice je věnována povstání Chodů proti feudální vrchnosti v 17. století a jeho odrazu v české literatuře a hudbě 19. stol. a především jeho hlavnímu hrdinovi Janu Sladkému Kozinovi. Další dvě místnosti seznamují návštěvníky se životem na chodském statku. Poloha: V dolní části obce u pomníku padlých.
 • Öffnungszeiten:
 • 15.05. - 30.09. Di-So: 09.00-17.00 Uhr Anfang der letzten Führung: um 16.30 Uhr
 • Eintrittspreis in €: voller Eintrittt 0,30 €; ermäßigt 0,15 €
 • Otevírací doba:
 • 15.05. - 30.09. Út-Ne: 09.00-17.00 h Začátek poslední prohlídky: v 16.30 h
 • Vstupné v Kč: plné 10,- Kč; snížené 5,- Kč

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB