Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kulturhaus Veselí nad Lužnicí 
  • Kulturní dům Veselí nad Lužnicí 
  •  
  • Tř. Čs. Armády 560 
  • 391 81 Veselí nad Lužnicí 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kulturhaus Veselí nad Lužnicí

Das Kulturhaus ist eine von der Stadt Veselí nad Lužnicí errichtete und durch Zuwendungen finanzierte Organisation. Der Gründer setzte als Ziel dieser Organisation die Sicherstellung der Kulturbedürfnisse der Bevölkerung durch entsprechende Dienstleistungen, die Unterstützung der Freizeitaktivitäten im Kulturbereich und sinnvolle Nutzung der Objekte im Besitz der Stadt. Das Kulturhaus bietet seine Räume auch anderen Veranstaltern zur Miete an. Der Mietpreis wird auf Vertragsbasis individuell vereinbart. Es stehen folgende Raumkapazitäten zur Verfügung: großer Saal (150 - 400 Plätze), kleiner Saal (100 Plätze), Empfangsraum (25 Plätze), Klubraum (35 Plätze), Weinstube (100 Plätze). Aktivitätsbereiche des Kulturhauses: a) Kultur- und Bildungsveranstaltungen mit audiovisuellem Service, b) Agenturtätigkeit, c) Vermittlungsdienste, d) Beratungsdienste, e) Beschaffungsdienste, f) Veranstaltung von Ausstellungen, g) Betreiben des Billardraumes, h) Betreiben der Gaststätte.

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí

Kulturní dům je příspěvková organizace zřízená Městem Veselí nad Lužnicí. Zřizovatel považuje za základní účel této příspěvkové organizace zajištěni kulturních potřeb obyvatel města, podporu zájmové činnosti v oblasti kultury a využití majetku města. Kulturní dům nabízí k pronájmu své prostory i jiným pořadatelům. Cena pronájmu je smluvní. Nabídka prostor je následující: velký sál (150 - 400 míst), malý sál (100 míst), salónek (25 míst), klubovna (35 míst), vinárna (100 míst). Předmětem činnosti kulturního domu je: a) pořádání kulturních a vzdělávacích akcí včetně audiovizuálních produkcí, b) agenturní činnost, c) zprostředkovatelská činnost, d) poradenská činnost, e) obstaravatelská činnost, f) pořádání výstav, g) provoz kulečníkové herny, h) obchodní činnost, hostinská činnost.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB