Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kulturhaus Vltava, České Budějovice 
 • Kulturní dům Vltava, České Budějovice 
 •  
 • Františka Ondříčka 46 
 • 370 11 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kulturhaus Vltava, České Budějovice

Das Kulturhaus Vltava bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen inklusive aller damit zusammenhängeneden Diensleistungen, vom Grundservice (Räume und unentbehrliches Perosonal) bis zur vollständigen Durchführung der Veranstaltung in České Budějovice.

Veranstaltungen:
 • Bälle, Kulturveranstaltungen, Verkaufaktionen,
 • Werbeveranstaltugen und Präsentationen,
 • Vorlesungen, Seminare, Rezeption,
 • andere Veranstaltugen nach der Absprache.

Programmzusammenstellung:
 • Programmkomposition,
 • Dramaturgie,
 • Organisation der Mitwirkenden (Bands, DJs, Gäste, Conférencier),
 • Organisation des Programms am Tage der Durchführung.

Kulturní dům Vltava, České Budějovice

Kulturní dům Vltava v Českých Budějovicích Vám zajistí veškeré níže uvedené typy akcí včetně souvisejících služeb, a to v rozsahu od základního servisu (prostory a nezbytný personál) po komplexní realizaci celé akce na klíč.

Typy akcí:
 • plesy, kulturní akce, prodejní akce,
 • reklamní a prezentační akce,
 • přednášky, semináře, konference,
 • firemní prezentace, recepce,
 • jiné akce dle dohody.

Programové zajištění:
 • sestavení programu,
 • dramaturgie,
 • zajištění účinkujících (kapely, DJs, hosté, konferenciéři),
 • organizace programu v den realizace.
Rendert Time: 0,202 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB