Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kapuzinerstadl - Kulturzentrum 
  • Kapuzinerstadl (Kapucínská stodola) - Kulturní centrum 
  •  
  • Maria-Ward-Platz 10 
  • 94469 Deggendorf 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Kapuzinerstadl - Kulturzentrum

Der Kapuzinerstadl Von 1627 bis 1803 stand ein Kapuzinerkloster auf dem Terrain des heutigen Kapuzinerstadls. Davon ist nur noch das Langhaus der Klosterkirche übrig geblieben. Im November 1990 wurde unter dem Motto "Haus der Kultur für alle" der Kapuzinerstadl eröffnet, ein Kulturhaus mit multifunktionalem Aufgabenbereich. Die Deggendorfer Gitarrentage, verschiedenste Jazz-Konzerte, die Irish-Folk-Night, Kunstausstellungen sowie Auftritte von Nachwuchskünstlern sind nur ein Auszug aus dem vielfältigen Programm des Kapuzinerstadls. Unter dem Motto "Kultur für alle" bietet der Kapuzinerstadl Platz für vielfältige Veranstaltungsformen. 
Der Kapuzinerstadl Deggendorf wird seit 01. Januar 2015 von der Deggendorfer Kultur- und Kongresszentrum GmbH betrieben. 

Kapuzinerstadl (Kapucínská stodola) - Kulturní centrum

Der Kapuzinerstadl (Kapucínská stodola) Od roku 1627 do roku 1803 stál na místě dnešní Kapucínské stodoly klášter kapucínů. Z něho se zachovalo pouze podélné křídlo klášterního kostela. V listopadu roku 1990 byla pod mottem "Místo kultury pro všechny" otevřena Kapucínská stodola, kulturní dům s multifunkční oblastí působnosti. Deggendorfské kytarové dny, nejrůznější jazzové koncerty, Irská folková noc, umělecké výstavy a vystoupení mladých umělců jsou pouhou ukázkou z rozmanitého programu Kapucínské stodoly. Pod mottem "Kultura pro všechny" nabízí Kapucínská stodola místo pro nejrozmanitější formy akcí. Kapucínskou stodolu provozuje od 1. ledna 2015 Deggendorfská společnost Kultur- und Kogresszentrum GmbH.

Rendert Time: 0,203 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB