Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Musik- und Märchentheater Karlovy Vary 
 • Karlovarské hudební divadlo 
 •  
 • Celní 13 
 • 360 05 Karlovy Vary 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Musik- und Märchentheater Karlovy Vary

Das Musiktheater Karlovy Vary (KHD) entwickelte sich aus dem ursprünglichen Sängerchor, der 1988 gegründet wurde. Im selben Jahr erlebte die erste Rockoper V sudu Premiere. Zwei Jahre danach war es die Oper Neemigranti. Diese beiden Musikwerke wurden fast in jedem größeren Theater oder Kulturhaus in der damaligen Tschechoslowakei aufgeführt. Die nächste Oper, deren Thema das Leben und das Werk von Jan Ámos Komenský zum Inhalt hatte, brachte das Theater war sehr erfolgreich. Die vierte Oper war due Zigeuner Oper (Cikánská opera). Der immer stärkere ökonomische Druck zwang das Theater, sich allmählich zu einer Kammerspielstätte umzuorientieren und erste Kontakte mit dem jungen Publikum zu sammeln. Märchen wurden dann unverzichtbarer Bestandteil des Repertoires. Das Ensemble erreicht die Zahl von 3000 Aufführungen. Das Projekt Bacílek ist eine zwölfteilige Serie von didaktisch-ökologischen Märchen für Kinder ab 4 bis 12 Jahren. Die Märchen haben die Aufgabe, die Informationen über die ökologischen Probleme in geeigneter Form den kleinsten Zuschauern zu vermitteln und sie für das umweltfreundliche Denken zu begeistern. Mit Hilfe der Kinder wird dann ökologisches Denken und Handeln aus den Grundschulen und Kindergärten in die Haushalte und Betriebe übertragen.

Karlovarské hudební divadlo

Karlovarské hudební divadlo (KHD) vzniklo z původního pěveckého sboru, založeného v roce 1988. Ve stejném roce se dočkala premiéry i první rocková opera V sudu. Dva roky po ní pak opera Neemigranti. Obě hudební díla se představila snad v každém větším divadle či kulturním domě v tehdejším Československu. Další operu, jejímž námětem byl život a dílo Jana Ámose Komenského, vyvezlo divadlo až za oceán. Čtvrtou operou se stala Cikánská opera. Stále silnější ekonomický tlak donutil divadlo pozvolna přejít ke komornějšímu projevu a hlavně k prvním kontaktům s nejmenším publikem. Pohádky se tak staly nedílnou součástí repertoáru. Soubor brzy dosáhne počtu tří tisíc představení. Projekt Bacílek je dvanáctidílná série didaktických ekologických pohádek pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Pohádky mají za úkol přednést informace o ekologických problémech přijatelnou formou nejmenším divákům, nadchnout je pro ekologické uvažování a skrze ně dále přenést ekologické jednání a uvažování ze škol a školek do domácností a podniků.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 12.00-16.00 Uhr Sa-So: 14.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Pá: 12.00-16.00 hodin So-Ne: 14.00-17.00 hodin
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB