Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Jagdschloss Ohrada - Museum der Waldwirtschaft, des Jagdwesens und der Fischerei 
 • Lovecký zámek Ohrada - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství 
 •  
 • Ohrada 17 
 • 373 41 Hluboká nad Vltavou 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Jagdschloss Ohrada - Museum der Waldwirtschaft, des Jagdwesens und der Fischerei

Südwestlich von Hluboká nad Vltavou (1 km) befindet sich in einer Parklandschaft zwischen den Seen Munický rybník und Zvolenovský rybník das Jagdschloss Ohrada. Es wurde in den Jahren 1708 – 1713 im Barockstil nach den Plänen des Architekten P. I. Bayer für den Grafen Schwarzenberg als Jagdschloss erbaut. Das erste Jagdmuseum in Ohrada entstand bereits 1842, als dorthin umfangreiche Sammlungen an Jagdtrophäen und ausgestopften Tieren gebracht wurden. Somit gehört es zu den ältesten Museen in Tschechien überhaupt.

Heute kann man in den Räumen des Museums einen reich verzierten Speisesaal mit einer wertvollen Sammlung historischer Jagdwaffen, einer Ausstellung über das Leben des Waldes, über die Anpflanzung von Waldbeständen, über die Förderung und den Transport von Holz, zahlreiche Jagd- und Försterexponate und unikale Hirschtrophäen besichtigen.

Den Rundgang beenden Ausstellungen, die die Entwicklung der Fischerei und der berühmten südböhmischen Teichwirtschaft dokumentieren. Man kann hier auch die einzigartige Ausstellung von Wald- und Försterbekleidung aus dem 19. und 20. Jahrhundert betrachten. Eine weitere Ausstellung ist die Kollektion von ausgesuchten ornithologischen Sammlungen.

Lovecký zámek Ohrada - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Jihozápadně od Hluboké nad Vltavou (1 km) v parkové krajině mezi rybníky Munický a Zvolenovský se nachází Lovecký zámek Ohrada. Byl postaven v letech 1708 - 1713 v barokním slohu podle projektu architekta P. I. Bayera pro knížete Schwarzenberga jako lovecký zámek. První lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin a patří tak mezi naše nejstarší muzea vůbec.

Dnes je možno v prostorách muzea zhlédnout bohatě malovaný hodovní sál s hodnotnou sbírkou historických loveckých zbraní, expozici o životě lesa, pěstování lesních porostů, vývoji těžby a dopravy dřeva, četné lovecké a myslivecké exponáty a unikátní trofeje jelenovitých.

Prohlídku uzavírají expozice dokumentující vývoj rybářství a proslulého jihočeského rybníkářství. Můžete zde též vidět ojedinělou expozici Lesnické a myslivecké obleky 19. a 20. století. Další expozicí je soubor vybraných kolekcí ornitologických sbírek.
 • Öffnungszeiten:
 • April - Mai: 9:00 – 18:00
  Juni - August: 9:00 – 19:00
  September: 9:00 – 18:00
  Oktober: 9:00 – 17:00
 • Eintrittspreis in €: ca. 3,60
 • Otevírací doba:
 • duben – květen: 9:00 – 18:00
  červen – srpen: 9:00 – 19:00
  září: 9:00 – 18:00
  říjen: 9:00 – 17:00
 • Vstupné v Kč: 90,-
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB