Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gymnasium Vítězslav Novák, Jindřichův Hradec 
  • Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec 
  •  
  • Husova 333/II 
  • 377 01 Jindřichův Hradec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Gymnasium Vítězslav Novák, Jindřichův Hradec

Die Geschichte der Schule geht bis auf das Jahr 1596 zurück, als Adam II. aus Hradec Kralove das Jesuiten-Wohnheim, den Vorgänger des heutigen Gymnasiums, gründen ließ. Im Jahre 1946 wurde das Gymnasium nach seinem berühmtesten Schüler, Komponisten Vitezslav Novak genannt. Der Unterricht ist auf das Erzielen der allgemeinen Ausbildung von möglichst bester Qualität mit guten Sprachkenntnissen ausgerichtet. Das Ziel ist die ordentliche Vorbereitung für weiteres Studium auf höheren Fachschulen und Hochschulen im Inn- und Ausland. Durchschnittlich 80% von allen Studenten setzt ihr Studium auf Hochschulen fort. In letzten Jahren setzen sich unsere Absolventen auch unmittelbar nach der Abitur in unterschiedlichen Unternehmensbereichen, im Bankwesen, IT, in der Staatsverwaltung und dgl. durch. Ser breite Ausbildungsumfang ermöglicht ihnen verhältnismäßig schnelle Einarbeitung in vielen Bereichen. Die allgemeine Ausbildung wird in zwei Studiumsformen organisiert; 1. Das vierjährige Gymnasium ist für Absolventen der neunten Klassen der Grundschulen bestimmt. 2. Das achtjährige Gymnasium ist für Schüler der fünften Klassen der Grundschulen bestimmt. In beiden Formen wird das Studium mit der Abitur aus tschechischer Sprache, einer Fremdsprache und aus zwei weiteren Fächern je nach Wahl und Präferenzen des Schülers abgeschlossen.

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Historie školy sahá až do roku 1596, kdy nechal Adam II. z Hradce založit v Jindřichově Hradci jezuitskou kolej, předchůdkyni dnešního gymnázia. V roce 1946 bylo gymnázium pojmenováno po svém nejslavnějším žákovi, hudebním skladateli Vítězslavu Novákovi (1870-1949). Výuka je zaměřena na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání s dobrou úrovní jazykové přípravy. Cílem je řádná příprava na další studium na vyšších a vysokých školách v ČR i v zahraničí. Průměrně 80% studentů odchází studovat na vysoké školy. V posledních letech se naši absolventi uplatňují i přímo po ukončení školy v nejrůznějších podnikatelských oborech, v bankovnictví, v informačních systémech, ve státní správě apod. Široký rozsah vzdělání jim umožňuje poměrně rychlé zapracování v řadě oborů. Všeobecné vzdělání je organizováno ve dvou formách studia: 1. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. 2. Osmileté gymnázium je určeno pro žáky pátých tříd základních škol. Obě formy studia končí maturitní zkouškou z českého jazyka, cizího jazyka a dvou dalších předmětů dle volby a potřeby žáka.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB