Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf 
 • Gymnázium Carla Friedricha Gauße Schwandorf 
 •  
 • Kreuzbergstraße 20 
 • 92421 Schwandorf 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf: Naturwissenschaftliches-technologisches und Sprachliches Gymnasium Mathematisch-naturwissenschaftliches und Neusprachliches Gymnasium Das Gymnasium ist eine staatliche Schule in Trägerschaft des Landkreises Schwandorf. Derzeitiger Schulleiter ist Studiendirektor (StD) Fritz Pawlick. SCHULCHRONIK: 1938, 6. April 1. Schultag an der staatlichen "Oberschule i. E." (in Entwicklung", also im Aufbau) mit 79 Schülern, davon 23 Mädchen, und 3 Lehrkräften im Schwesternwohnhaus der Mädchenvolksschule, genehmigt als fünfklassige Oberschule; das Schulgeld beträgt jährlich 200 Reichsmark. 1939 Umzug in das Gebäude des Dominikanerinnenklosters. 1940 Die Schule heißt jetzt "6-klassige Oberschule für Jungen"; sie zählt inzwischen 198 Schüler, darunter 47 Mädchen, und 7 hauptamtliche Lehrkräfte. 1941 Verlegung des Schuljahresbeginns auf den Herbst. 1945, 17. April Bei dem verheerenden Bombenangriff auf Schwandorf wird auch das Gebäude des Dominikanerinnenklosters, das die Schule beherbergt, schwer getroffen. 1946, 12. Februar Wiederaufnahme des Schulbetriebs mit 363 Schülern, davon 119 Mädchen; die Schule heißt jetzt "Realschule". 1947/48 Errichtung des Behelfsbaus an der Sandstraße; die Schule ist jetzt eine "Oberrealschule"; Gabelung der 2. Fremdsprache: Latein oder Französisch. 1948 1. Abitur: 22 Absolventen, darunter 5 Mädchen; Lernmittelfreiheit eingeführt. 1949 Gründung des Vereins der Freunde und ehemaligen Schüler der Oberrealschule. 1952 ? Abschaffung des Schulgelds. 1954 Fertigstellung des 1. Bauabschnitts der neuen Schulanlage mit 19 Klassenzimmern und Nebenräumen; Ende des Schichtunterrichts. 1956 Erstmals wird das Abitur wieder nach 9 aufsteigenden Schuljahren abgelegt. 1961 Fertigstellung des Bautrakts II u. a. mit den naturwissenschaftlichen Fachräumen. 1963 Festschrift "Studien" zum 25jährigen Schuljubiläum; Begründung der Schulpartnerschaft mit dem Lycée Max Linder in Libourne. 1964 Fertigstellung der beiden Sporthallen und des neuen Lehrerzimmers. 1965/66 Die Schule heißt jetzt "Gymnasium Schwandorf"; sie ist ein "Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium" mit der Sprachenfolge Englisch - Latein oder Französisch und ein "Neusprachliches Gymnasium" mit den Fremdsprachen Englisch - Latein - Französisch; Zählung der Jahrgangsstufen: 5 - 13 (statt 1 - 9). 1971 Einführung der Kostenfreiheit des Schulwegs. 1973 Nach der Gebietsreform: Übergang des Bauunterhalts (1984 auch des übrigen Sachaufwands) von der Stadt auf den Landkreis Schwandorf. 1973/74 Errichtung eines Neubaus vom Kreistag beschlossen, aber nicht realisiert; dafür Erweiterungsbau an Trakt II (1981 bezogen); Einführung der 5-Tage-Woche. 1974/75 Höchste Schülerzahl: 936 Schüler, darunter 405 Mädchen, besuchen die Schule. 1977 Verleihung des Namens "Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf"; Errichtung der gemeinsamen Stadt- und Schulbibliothek im ehemaligen Behelfsbau. 1978 1. Abitur (41 Absolventen, davon 14 Mädchen) nach dem Modell der neugestalteten Oberstufe (Kollegstufe): an die Stelle der Klassen sind Kursgruppen (Grund- und Leistungskurse) getreten; die Schüler stellen sich innerhalb vorgegebener Regelungen ihr individuelles Unterrichtsprogramm zusammen. 1988 50jähriges Schuljubiläum mit Festschrift über die Schulgeschichte. 1990 Aufnahme von Schulpartnerschaften mit Odessa, Pilsen und Nový Jicin. 1998 60-jähriges Schuljubiläum mit Geburtstagszeitung. 1999 50jähriges Bestehen der Vereinigung der Freunde und ehemaligen Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums Schwandorf e.V. Besonderheiten der Schule: - regelmäßig Wahlunterricht Russisch (einschließlich Grundkurs) - Schüleraustausch mit Schwandorfs Partnerstadt Libourne, mit Odessa wie auch mit Pilsen und Nový Jicin - gemeinsame Stadt- und Schulbibliothek - eigene(r) Schulpsychologe (-in) - reiches Angebot an Instrumentalunterricht - Zusammenarbeit von Schule und Sportverein Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Gymnázium Carla Friedricha Gauße Schwandorf

Gymnázium Carla Friedricha Gauße Schwandorf: Přírodovědecko-technologické a jazykové gymnázium Matematicko-přírodovědné a moderně jazykové gymnázium Toto gymnázium je státní škola pod záštitou okresu Schwandorf. Současným ředitelem školy je studijní ředitel Fritz Pawlick. KRONIKA ŠKOLY: 1938, 6. dubna 1. školní den na státní "vyšší škole ve výstavbě" s 79 žáky, z toho 23 dívek, a 3 členy učitelského sboru v sesterské ubytovně dívčí lidové školy, povolené jako pětitřídní vyšší škola; školné obnáší ročně 200,- říšských marek. 1939 Stěhování do budovy dominikánského kláštera. 1940 Škola se nyní nazývá "6-třídní vyšší škola pro chlapce"; čítá mezitím 198 žáků, mezi nimi 47 dívek a 7 učitelů na plný úvazek. 1941 Přeložení začátku školního roku na podzim. 1945, 17. dubna Při ničivém bombovém útoku na Schwandorf je těžce zasažena i budova dominikánského kláštera, kde se nachází škola. 1946, 12. února Znovuzahájení provozu školy s 363 žáky, mezi nimi 119 dívkami; škola se nyní nazývá "reálná škola". 1947/48 Zřízení pomocné budovy v ulici Sandstraße; škola se nyní nazývá "vyšší reálná škola"; zavedení 2. cizího jazyka: latina nebo francouzština. 1948 1. maturita: 22 absolventů, mezi nimi 5 dívek; zaveden svobodný výběr učebních pomůcek. 1949 Založení spolku přátel a bývalých žáků vyšší reálné školy. 1952 ? Zrušení školného. 1954 Dokončení 1. stavebního úseku nového školního areálu s 19 učebnami a pomocnými místnostmi; konec výuky na směny. 1956 Maturita je poprvé znovu skládána po 9 letech školní docházky. 1961 Dokončení stavebního úseku II m.j. s přírodovědeckými odbornými učebnami. 1963 Slavnostní sborník "Studie" k 25. výročí založení školy; navázání partnerství s Lycée Max Linder v Libourne. 1964 Dokončení obou tělocvičen a nového kabinetu učitelů. 1965/66 Škola se nyní nazývá "Gymnázium Schwandorf"; je to "Matematicko-přírodovědecké gymnázium" s cizími jazyky: angličtina - latina nebo francouzština a "Jazykové gymnázium" s cizími jazyky angličtina - latina - francouzština; počítání ročníků: 5 - 13 (namísto 1 - 9). 1971 Zavedení bezplatné dopravy do školy. 1973 Po územní reformě: přechod nákladů na údržbu budovy (1984 také zbylých věcných nákladů) z města na okres Schwandorf. 1973/74 Okresní rada rozhodla o postavení novostavby, nedošlo však k realizaci; místo toho byl trakt II rozšířen (nastěhování 1981); zavedení pětidenního školního týdne. 1974/75 Nejvyšší počet žáků navštěvuje školu: 936 žáků, mezi nimi 405 dívek. 1977 Propůjčení názvu " Gymnázium Carla Friedricha Gauße Schwandorf"; zřízení společné Městské a školní knihovny v bývalé pomocné budově. 1978 1. maturita (41 absolventů, mezi nimi 14 dívek) podle modelu nově zřízeného vyššího stupně (specializace ve 12. a 13. ročníku): na místo tříd nastoupily skupiny kurzů (základní a pokročilé kurzy); žáci si sestavují dle předem stanovených pravidel svůj individuální program vyučování. 1988 50. výročí založení školy se slavnostním sborníkem o historii školy. 1990 Navázání partnerství škol s Odessou, Plzní a Novým Jičínem. 1998 60. výročí založení školy s narozeninovým časopisem. 1999 50. výročí založení spolku přátel a bývalých žáků Gymnázia Carla Friedricha Gauße Schwandorf. Zvláštnosti školy: - pravidelná volitelná výuka ruského jazyka (včetně kurzu pro začátečníky) - výměna žáků s partnerským městem Schwandorfu Libourne, Odessou, Plzní a Novým Jičínem - společná městská a školní knihovna - vlastní školní psycholog / psycholožka - bohatá nabídka hudební výuky - spolupráce školy a sportovního spolku Další informace naleznete na domovské stránce!
 • Öffnungszeiten:
 • Geschäftszeiten des Sekretariats (Raum I.12): Montag bis Donnerstag: 07.30-13.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr Freitag: 07.30-13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Úřední hodiny sekretariátu (místnost I.12): Pondělí až čtvrtek: 07.30-13.00 hodin, 14.00-16.00 hodin Pátek: 07.30-13.00 hodin
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB