Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gymnasium und Handelsakademie Stříbro 
  • Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro 
  •  
  • Soběslavova 1426 
  • 349 01 Stříbro 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Gymnasium und Handelsakademie Stříbro

Die Geschichte der Schule geht bis ins Jahr 1897 zurück. Ab dem 1. September 1946 war hier ein tschechisches Gymnasium angesiedelt. Seit der Zeit nach dem II. Weltkrieg wechselten sich insgesamt fünf Schulen ab. Zurzeit befindet sich hier das achtjährige Gymnasium und die vierjährige Handelsakademie. Das Gymnasium nimmt Absolventen der 5. Klassen der Hauptschule auf. Es handelt sich um eine achtjährige Gymnasialzeit mit Allgemeinbildung (geeignet für Kinder aus Stříbro und naher Umgebung - Černošín, Kladruby, Bezdružice...), abgeschlossen mit dem Abitur. Aufnahmeprüfung: Tschechisch, Mathematik und psychodiagnostische Tests, die das Niveau der persönlichen und leistungsbezogenen Voraussetzung ermitteln. Die Handelsakademie ist ähnlich wie eine Universalmittelschule mit handels-unternehmerischer Ausrichtung konzipiert und soll die Absolventen auf alle möglichen Tätigkeiten im Bereich der Unternehmensführung in der Wirtschaft vorbereiten. Die Handelsakademie bietet den Hauptschulabsolventen ein vierjähriges Abiturstudium an. Es handelt sich um eine fachliche Ausbildung im Bereich der Wirtschaft. Den Schülern wird nicht nur Fachwissen im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch in Sprachen vermittelt. Unterrichtet werden sich Fächer, die für jeden wichtig sind (z.B. Maschinenschreiben, Stenographie, Arbeiten mit dem PC usw.). In das erste Schuljahr der Handelsakademie werden die Bewerber ohne Aufnahmeprüfung zugelassen.

Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro

Historie školy se datuje již od roku 1897. Od 1. září 1946 zde působilo české gymnázium. V průběhu let se zde vystřídalo celkem pět škol. V současné době zde najdete osmileté gymnázium a čtyřletou obchodní akademii. Gymnázium nabízí studium zájemcům z řad absolventů 5 tříd základních škol. Jedná se o osmileté gymnaziální studium všeobecného zaměření (vhodné zejména pro děti ze Stříbra a blízkého okolí – Černošín, Kladruby, Bezdružice…) ukončené maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky: Český jazyk, matematika a psychodiagnostické testy zaměřené na zjištění úrovně osobnostních a výkonnostních předpokladů. Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním. Obchodní akademie nabízí absolventům základních škol čtyřleté maturitní studium. Jedná se o odborné vzdělání v ekonomické oblasti, přičemž studenti získají odborné znalosti nejen v ekonomických oborech, ale i v oblasti jazykové. Studenti si osvojí znalosti vhodné pro každého (např. psaní na stroji, těsnopis, práce s počítačem atd.). Do prvního ročníku obchodní akademie se přijímají uchazeči bez přijímací zkoušky.
Rendert Time: 0,215 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB