Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gymnasium und mittlere Fachschule Rokycany 
  • Gymnázium a střední odborná škola Rokycany 
  •  
  • ul. Mládežníků 1 115 
  • 337 01 Rokycany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Gymnasium und mittlere Fachschule Rokycany

Das Gymnasium in Rokycany wurde bereits 1873 gegründet. Das Gymnasium ist auf Allgemeinbildung ausgerichtet. Die Spezialisierung auf zukünftige Berufe kann durch die Wahl von Wahlpflichtkursen in den letzten zwei Studienjahren erreicht werden. Bei der Auswahl der Wahlangebote bemüht sich die Schule, alle Kombinationen, die von den Schülern gewählt werden, zu ermöglichen (die Seminare werden nicht in humanistische und naturwissenschaftliche Blöcke geteilt). In der Schule wird Englisch, Deutsch und Französisch unterrichtet. Weiter kann bei genügendem Interesse Spanisch- und Russisch unterrichtet werden. Die Schüler der achtjährigen Schulzeit wählen eine Fremdsprache, im vierten Schuljahr kommt eine zweite Fremdsprache hinzu. Studienfächerangebot: - vierjähriges Gymnasium - Tagesstudium, beendet mit dem Abitur, - achtjähriges Gymnasium - Tagesstudium, beendet mit dem Abitur. Die mittlere Fachschule hat sich mit dem Gymnasium 1995 im Rahmen der Schulwesenverbesserung zusammengeschlossen. Die Schule bietet Interessenten folgende Abiturstudienfächer: - Elektronische PC-Systeme, - Schwachstromelektrotechnik, - Kleinunternehmens- und Handelsmanagement.

Gymnázium a střední odborná škola Rokycany

Gymnázium v Rokycanech bylo založeno roku 1873. Zaměření gymnázia je všeobecné. Specializaci na budoucí povolání lze docílit volbou volitelných seminářů, a to v posledních dvou letech studia. Při výběru seminářů se snažíme vyjít vstříc všem kombinacím, které si studenti zvolí (nedělíme tedy semináře do humanitních nebo přírodovědných bloků). Ve škole se vyučuje angličtina, němčina a francouzština. Dále můžeme při dostatečném zájmu zajistit výuku španělštiny a ruštiny. Žáci osmiletého studia si volí jeden cizí jazyk, od čtvrtého ročníku (kvarty) přibírají další. Nabídka studijních oborů: - čtyřleté gymnázium - denní studium zakončené maturitní zkouškou, - osmileté gymnázium - denní studium zakončené maturitní zkouškou. Střední odborná škola se sloučila s gymnáziem v roce 1995 v rámci optimalizace školství. Škola nabízí zájemcům tyto maturitní obory: - Elektronické počítačové systémy, - Slaboproudá elektrotechnika, - Managment drobného podnikání a obchodu.
  • Eintrittspreis in €: kostenlos
  • Vstupné v Kč: zdarma
Rendert Time: 0,195 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB