Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • František-Křižík-Gymnasium, Plzeň 
 • Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň 
 •  
 • Sokolovská 54 
 • 323 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

František-Křižík-Gymnasium, Plzeň

Das František-Křižík-Gymnasium ist eine private Schule getragen von einer Gesellschaft. Das Gymnasium bietet die allgemeine mittlere und höhere Schulbildung mit dem Abiturabschluss an. Die Gründung des Privatgymnasiums im Jahr 1991 erfolgte aufgrund des dringenden Bedarfs an hochwertiger Ausbildung der jungen Menschen mit der Vermittlung der europäischen christlichen und liberalen Werte.

Ein Absolvent des František-Křižík-Gymnasiums erreicht mit der erfolg´reichen Abiturprüfung die Hochschulreife und ist zum Studium an unterschiedlichen Hochschulen im In- und Ausland berechtigt. In Anbetracht dessen, dass das Angebot der Fächer in den letzten zwei Studienjahren durch weitere Wahlpflichtkurse ergänzt wird, wird ein Absolvent des František-Křižík-Gymnasiums den an staatlichen Schulen erreichten Durchschnitt übertreffen. Studienarten: - vierjährig – Tagesstudium, beendet dem Abitur, - achtjährig – Tagesstudium, beendet dem Abitur.

Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň

Gymnázium Františka Křižíka, s.r.o. je právním subjektem, který poskytuje všeobecné vzdělání středoškolského typu zakončené maturitní zkouškou. Jeho založení v roce 1991 bylo dáno naléhavou společenskou potřebou kvalitního vzdělání mladého člověka s důrazem na evropské křesťanské a liberální hodnoty.

Absolvent GFK dosáhne složením maturitní zkoušky úplného středního vzdělání a je připraven ke studiu na různých typech vysokých škol v České republice, ale i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že standardní úroveň gymnaziálních předmětů je posílena v posledních dvou ročnících dalšími volitelnými semináři, měl by absolvent GFK převyšovat normu běžných gymnaziálních znalostí státních škol. 
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 08.00-15.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-pá: 08.00-15.00 h
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB