Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Graphitbergwerk 
  • Grafitový důl 
  •  
  • Chvalšinská 243 
  • 38101 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Graphitbergwerk

Nach der Einfahrt mit der Grubenbahn lernt man verschiedene bergmännische Arbeitsorte kennen und sieht auch das Grafit in der Lagerstätte. Von hier bezog auch der Bleistifthersteller Koh-i-noor sein Grafit. Gummistiefel, Schutzkleidung, Helm und Beleuchtung werden gestellt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Grafitový důl

Po vjezdu do dolu pomocí důlní dráhy poznáváme různá hornická pracoviště a můžeme spatřit také grafit v ložisku. Odsud bral svuj grafit i výrobce tužek Koh-i-noor. Gumové holínky, ochranné oblečení, přílba a osvětlení jsou dány k dispozici. Další informace najdete na internetové stránce!
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB