Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Goethe - Zentrum - Europäisches Informationszentrum der Südböhmischen Universität 
 • Goethe - Zentrum - Evropské informační centrum Jihočeské univerzity 
 •  
 • Krajinská 2 
 • 370 01 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Goethe - Zentrum - Europäisches Informationszentrum der Südböhmischen Universität

Das Goethe-Zentrum bietet an:

1. Kulturprogramme:
 • Festival deutschsprachiger Kultur
 • Musikabende und Konzerte – Begegnung mit deutscher Musik
 • Literarische Nachmittage – Autorenlesungen, Lesungen aus früheren und aktuellen Werken deutscher Schriftsteller
 • Unterhaltung über aktuelle Themen - Diskussionen aktueller Entwicklungen in Deutschland und Europa unter Berücksichtigung kultureller Unterchiede
 • Künstlerische, literarische und Sprachwettbewerbe für alle, die Deutsch lernen oder lernen möchten
 • Ausstellungen
 • Austauschprogramme für verschiedene soziale Gruppen (Behinderte usw.), Fachexkursionen ins benachbarte Ausland

2. Sprachkurse und Prüfungen:
 • spezialisierte Sprachkurse
 • Fachseminare und Konferenzen zum Sprachunterricht, Teilnahme an Kursen von Goethe-Instituten in aller Welt

3. Bücherei und Informationsservice:
 • Fachberatung für Lehrer und Studenten der deutschen Sprache
 • Auslage von aktuellen deutschen Tages-, Wochen- und Monatszeitungen und –Zeitschriften
 • Zugang zu Internetinformationen

Goethe - Zentrum - Evropské informační centrum Jihočeské univerzity

Goethe - Zentrum nabízí:

1. Kulturní programy:
 • Festival německy mluvící kultury,
 • hudební večery a koncerty - setkání s německou hudbou,
 • literární odpoledne - autorská čtení, čtení z děl minulých i současných německých spisovatelů,
 • besedy nad aktuálními tématy,
 • sledování aktuálního vývoje v Německu a v Evropě, interkulturní přístup,
 • soutěže výtvarné, literární a jazykové - pro všechny, kdo se učí nebo chtějí učit německý jazyk,
 • výstavy,
 • výměnné programy pro různé sociální skupiny (postižení apod.), odborné exkurze do blízkého příhraničí. 

2. Jazykové kurzy a zkoušky:
 • výběrové a specializované jazykové kurzy,
 • odborné semináře a konference k otázkám jazykové výuky, pobytové kurzy v Goethe Institutech po celém světě.

3. Knihovnický a informační servis:
 • odborné poradenství učitelům a studentům NJ,
 • aktuální denní / týdenní / měsíční německý tisk,
 • přístup k informacím na internetu.
 • Öffnungszeiten:
 • Di, Mi: 10.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • út, st: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB