Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Goldenes Haus der Europäischen Kultur - ECGH (European Culture Golden House) 
 • Zlatý dům evropské kultury - ECGH (European Culture Golden House) 
 •  
 • Dr. Stejskala 8 
 • 370 01 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Goldenes Haus der Europäischen Kultur - ECGH (European Culture Golden House)

Das Goldene Haus der Europäischen Kultur oder ECGH (European Culture Golden House) ist ein neu rekonstruiertes Gebäude direkt im historischen Zentrum von České Budějovice / Budweis. Es wurde im Dezember 2005 feierlich eröffnet und dient nun als europäisches Zentrum für Kultur und Kunstbildung. Hauptziel ist es, einen funktionierendes und wettbewerbsfähiges Projekt des internationalen kulturellen und künstlerischen Dialogs zu schaffen, vor allem im Rahmen der Europäischen Union.

Angebot:
 1. Realisierung von Kulturaktionen: internationale Programme, Filmvorführungen der digitalen Kunst, Realisierung von eigenen künstlerischen Projekten, Veranstaltung von Ausstellungen mit audiovisuellen und multimedialen Produktionen, Austauschprogramme der Zusammenarbeit mit ausländischen Künstlern.
 2. Realisierung von Bildungsaktionen: Abendkurs Malen, - Anfängerkurs der digitalen Schöpfung, Anfängerkurs der Filmschöpfung.
 3. Realisierung von Kongressaktionen (ca. 100 Plätze): Auktionen und Modenschauen, Konferenzen, Kongresse, Handelstreffen und Feiern, Firmenpräsentationen, Seminare und Vorträge mit audiovisueller Technik, Stehempfänge, Kostproben von Weiden und Gourmetspezialitäten.

Zlatý dům evropské kultury - ECGH (European Culture Golden House)

Zlatý dům evropské kultury neboli ECGH (European Culture Golden House) je nově zrekonstruovaná budova přímo v historickém centru Českých Budějovic. Byl slavnostně otevřen v prosinci 2005 a nyní slouží jako evropské centrum pro kulturu a tvorbu v oblasti umění. Jeho hlavním cílem je fungující a konkurenceschopný projekt mezinárodního kulturně-uměleckého dialogu zejména v rámci Evropské unie.

Nabídka:
 1. Realizace kulturních akcí: mezinárodní programy, filmové projekce digitálního umění, realizace vlastních uměleckých projektů, pořádání výstav audiovizuálních a multimediálních produkcí, výměnné programy spolupráce se zahraničními umělci.
 2. Realizace vzdělávacích akcí: kurz večerního kreslení, kurz základů digitální tvorby, kurz základů filmové tvorby. 
 3. Realizace kongresových akcí (cca 100 míst): aukce a módní přehlídky, konference, kongresy, obchodní setkání a oslavy, prezentace firem, semináře a přednášky s využitím audiovizuální techniky, rauty, degustace vín a gurmánských specialit.
Rendert Time: 0,150 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB