Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Golfplatz Sinzing, Kunst und Kultur am Minoritenhof 
  • Golfové hřiště Sinzing, Umění a kultura na Minoritském dvoře 
  •  
  • Minoritenhof 1 
  • 93161 Sinzing / Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Golfplatz Sinzing, Kunst und Kultur am Minoritenhof

Kunst und Kultur am Minoritenhof am Golfplatz in Sinzing! Bekannt als Kleinod mit besonderem Flair, angenehmer Atmosphäre und gehobenem Stil, ist der Golfplatz Sinzing mit seinen unterschiedlichsten Veranstaltungen. Auch in diesem Jahr werden wieder Künstler verschiedenster Stilrichtung auf der Bühne stehen und mit viel Freude und Spiellust die Zuschauer zum Lachen und Nachdenken, zum Genießen und Staunen und auch zum Schmunzeln bringen. Ob Comedy, Kabarett oder Musik - hier ist alles zu finden. Weiterhin werden Ausstellungen verschiedenster Künstler das ganze Jahr über angeboten. Außerdem ist am Golfplatz das legendäre Murder Mystery Dinner zu erleben. Ein interaktives Kriminaltheater aus vier Gängen und einem Todesfall. Wer entlarft den Mörder?

Golfové hřiště Sinzing, Umění a kultura na Minoritském dvoře

Umění a kultura na Minoritském dvoře na golfovém hřišti v Sinzingu! Golfové hřiště Sinzing je se svými rozmanitými akcemi známé jako klenot s mimořádným prostředím, příjemnou atmosférou a povzneseným stylem. Také v tomto roce umělci nejrůznějších stylů a směrů znovu povstanou na jevišti a budou přivádět svou radostí a chutí hrát diváky ke smíchu a přemýšlení, k požitku a údivu a také k úsměvu. Ať už komedie, kabaret nebo hudba – naleznete tady všechno. Kromě toho jsou zde po celý rok k vidění výstavy různých umělců. Na golfovém hřišti je dále možné zažít legendární Murder Mystery Dinner – interaktivní kriminální divadlo se čtyřmi chody a jednou smrtí. Kdo odhalí vraha?
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB