Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fráňa Šrámek Theater in Písek 
  • Divadlo Fráni Šrámka Písek 
  •  
  • Tylova 69 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Fráňa Šrámek Theater in Písek

Das heutige Theater steht an der Stelle der ehemaligen Militärschießanlage, die zu einem Mehrzweckobjekt "Am Schießplatz" umgebaut wurde. Der Theatersaal wurde an dieser Stelle 1868 erbaut. Das heutige Aussehen erhielt das Theater nach 1937 durch eine komplexe Rekonstruktion. Den Namen "Theater Fráni Šrámka" trägt das Theater seit dem 01.01.1991. Träger des Theaters ist das Kulturzentrum Písek, ein gemeinnütziger Verein.

Den Besuchern stehen insgesamt 550 Sitzplätze zur Verfügung. Im Píseker Theater wurden unzählige Schauspiele, Operetten, Konzerte, Opern und Clubaktionen veranstaltet, in denen führende Künstler ihrer Bereiche auftraten. Zu den weiteren Tätigkeiten des Theaters zählt das Veranstalten von überregionalen Aktionen wie z.B. das Südböhmische Musikfestival, das Internationale Folklorefestival oder die Veranstaltung Šráma´s Písek. Der Konzertsaal TROJICE wurde 2003 Teil des Theaters. Hier finden Konzerte ernster Musik, Trauungen und eine ganze Reihe von Festakten statt.

Divadlo Fráni Šrámka Písek

Dnešní divadlo stojí na místě bývalé vojenské střelnice, jež byla přestavěna na víceúčelový objekt "Na střelnici". Divadelní sál zde byl vybudován v roce 1868. Současnou podobu divadlo získalo po roce 1937 komplexní rekonstrukcí. Název "Divadlo Fráni Šrámka" nese od 1. 1. 1991 a jeho provozovatelem je Centrum kultury Písek, o.p.s.

Návštěvníci mají k dispozici celkem 550 sedadel. V píseckém divadle se odehrálo nespočet činoherních představení, operet, koncertů, oper a klubových pořadů, ve kterých vystupovali přední umělci ve svých oborech. Nedílnou součástí činnosti divadla je spolupořadatelství nadregionálních akcí, jako jsou Jihočeský hudební festival, Mezinárodní folklórní festival či Šrámkův Písek. Koncertní síň TROJICE se stala součástí divadla v roce 2003. Pořádají se zde koncerty vážné hudby, svatební obřady a celá řada slavnostních akcí.
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB