Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Philosophische Fakultät der Südböhmischen Universität in Budweiß 
 • Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 •  
 • Branišovská 31a 
 • 370 05 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Philosophische Fakultät der Südböhmischen Universität in Budweiß

Die Philosophische Fakultät wurde am 1. Januar 2006 gegründet. Kristallisationskern ist das Historische Institut der Südböhmischen Universität. Das Institut existierte seit 2003 als selbständiger wissenschaflicher und pädagogischer Arbeitsort im Rahmen der Universität. Zu diesem Institut wurde in der ersten Phase ein Teil des Lehrstuhls der Bohemistik der Pädagogischen Fakultät der JU eingegliedert.

Zur Fakulät gehören das Historische Institut, Archäologische Institut, Institut des Archivwesens und der Hilfswissenschaften der Geschichte, Institut der Bohemistik und Institut der Ästhetik und Kunstgeschichte. Die Philosophische Fakultät der Südböhmischen Universität bietet Ausbildung in historischen und philologischen Fächern und zwar in der Stufen Bachelor, Master und Doktor. Das hohe Ausbildungniveau wird durch die hochwertige Forschungsbasis und umfangreiche Publikationstätigkeit der Pädagogen gewährleistet.

Lehrfächer:
 1. Bachelor-Studium: Archäologie, Archivwesen, Geschichte, Bohemistik in der Praxis, Tschechisch als Fremdsprache, Ästhetik.
 2. Master – Studium: Geschichte, Bohemistik.
 3. Doktor–Studium: Geschichte der böhmischen Länder, Geschichte der neueren tschechischen Literatur.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav Jihočeské univerzity, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první fázi přičlenila část katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU.

Součástmi nové fakulty jsou Historický ústav, Archeologický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky a Ústav estetiky a dějin umění. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vzdělání v historických a filologických oborech, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících.

Studijní obory:
 1. Bakalářské: Archeologie, Archivnictví, Historie, Bohemistika v praxi, Čeština pro cizince, Estetika.
 2. Magisterské: Historie, Bohemistika.
 3. Doktorské: České dějiny, Dějiny novější české literatury.
Rendert Time: 0,332 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB