Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fecht- und Theatergesellschaft Rival 
  • Šermířská a divadelní společnost Rival 
  •  
  • Jablonského 389 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Fecht- und Theatergesellschaft Rival

Die Fecht- und Theatergesellschaft Rival aus dem südböhmischen Písek ist ein Bürgerverein, der sich dem szenischen Fechten und dem Theater verschrieben hat. Das Ensemble wurde 1976 gegründet und beschäftigt sich seither mit der böhmischen "rudolfinischen" Renaissance und den Landsknechten, die ihre größte Domäne sind. Rival ist die erste Gruppe, die sich mit dieser spezifischen Heereseinheit des 16. Jahrhunderts auf dem Theater auseinandersetzt und sie auf die "Bretter, die die Welt bedeuten" führt.

Šermířská a divadelní společnost Rival

Šermířská a divadelní společnost Rival z jihočeského Písku je občanským sdružením zabývající se scénickým šermem a divadlem. Soubor byl založen v roce 1976 a po celou dobu své existence se věnuje české "rudolfínské" renesanci a landsknechtům, kteří jsou její největší doménou. Rivalové jsou prvním souborem u nás, který tuto specifickou armádu 16. století divadelně zpracoval a převedl na "prkna co znamenají svět."
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB