Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • České reálné gymnázium, s.r.o., České Budějovice (Tschechisches Realgymnasium) 
 • České reálné gymnázium, s.r.o., České Budějovice 
 •  
 • Pražská 54a 
 • 370 04 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • RNDr. Alois Bohůnek
 •  
 • Tel. +420 387 423 122
 • Fax +420 387 423 122
 • eMail crg@crg.cz
 • Internet http://www.crg.cz/

Info • Info

České reálné gymnázium, s.r.o., České Budějovice (Tschechisches Realgymnasium)

Das České reálné gymnázium, s.r.o., ist eine Privatschule, die im Jahr 1993 gegründet wurde. Die Schule gewährt vollständige mittlere Ausbildung, die mit einer Abiturientenprüfung im vierjährigen Studium für Absolventen der 9. Klassen von Grundschulen und achtjährigem Studium für Absolventen der 5. Klassen von Grundschulen abgeschlossen wird. Das Studium auf diesem Gymnasium ist allgemein ausgerichtet, ohne konkrete Spezialisierung. Die Schüler differenzieren sich in den letzten zwei Jahren des Studiums durch Wahlfächer und Seminare nach ihren Interessen und Zielen. So können sie sich auf das Studium an einer Hochschule der humanitären, naturwissenschaftlichen und technischen Richtung vorbereiten. Zugleich wird Wert auf den Unterricht der englischen und deutschen Sprachen und auf Computerarbeit gelegt. Die Studenten können sich der breiten außerschulischen Aktivitäten im Bereich von ästhetischer Bildung, Sportunterricht (Schikurse, Wassersportler-Kurse, Radfahrerkurse, Schulsport-Wettbewerbe und andere) und im Bildungsbereich (fachliche Wettbewerbe und Olympiaden) anschließen. Während Sprechstunden der Lehrer können die Studenten permanent die Verbesserung ihrer Studienergebnisse anstreben. Die Kapazität des Gymnasiums beträgt ungefähr 300 Studenten, die in einem Zyklus des achtjährigen und einem Zyklus des vierjährigen Studiums geteilt werden. Angebot des Studiums: - Vierjähriges Gymnasium - Tagesstudium mit einer Abiturientenprüfung abgeschlossen, - Achtjähriges Gymnasium - Tagesstudium mit einer Abiturientenprüfung abgeschlossen.

České reálné gymnázium, s.r.o., České Budějovice

České reálné gymnázium, s.r.o., je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ. Studium na tomto gymnáziu je všeobecné bez konkrétního zaměření. Volitelnými předměty a semináři se v posledních dvou letech studia žáci diferencují podle svých zájmů a cílů. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem. Studenti se mohou zapojit do široké mimoškolní činnosti v oblasti estetické výchovy, tělesné výchovy (lyžařské kurzy, vodácké kurzy, cyklokurzy, školní sportovní soutěže aj.) a ve vzdělávací oblasti (odborné soutěže a olympiády). V konzultačních hodinách učitelů studenti mohou stále usilovat o zlepšení svých studijních výsledků. Kapacita gymnázia je zhruba 300 studentů, rozdělených do jednoho cyklu osmiletého a jednoho cyklu čtyřletého studia. Nabídka studia: - čtyřleté gymnázium - denní studium zakončené maturitní zkouškou, - osmileté gymnázium - denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB