Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Der Schwarze Turm, Plzeň 
  • Černá věž, Plzeň 
  •  
  • Pražská 19 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Der Schwarze Turm, Plzeň

Der spätgotische "Schwarze Wasserturm" wurde zum ersten Mal im Jahre 1532 erwähnt. Der Turm wurde ein Bestandteil der Befestigung der Stadt Plzen, konkret des Pragerturms. Die Befestigung war aber nicht seine Hauptaufgabe - er sollte vor allem die Stadt mit dem Wasser versorgen, hauptsächlich am Anfang des 16. Jhs., als infolge der Großzahl der Brunnen Wassermangel herrschte. Das Flusswasser wurde in den Behälter, der sich im Innern des Turms befand, hochgepumpt. Von dort aus floss das gespeicherte Wasser mit eigener Kraft in den städtischen Brunnen.

Der unterirdische Teil des Turms ist Teil der Besichtigungstour durch den Pilsner Untergrund. Der Eingang ist um die Ecke - in der Perlova Straße Nr. 4. Über dem Eingang befindet sich eine Gedenktafel des Doktor Josef Škoda, Professor an der Wiener Universität, der in dem naheliegenden Haus geboren wurde.

2011-2015 dient das Gebäude als sitz der Gesellschaft Plzeň 2015, o.p.s.

Černá věž, Plzeň

Pozdně gotická vodárenská černá věž prvně zmíněna v r. 1532 bývala údajně součástí proslaveného opevnění města Plzně, konkrétně Pražské brány. Fortifikace však nebyla to hlavní - měla zejména zásobovat město vodou, když jí na začátku 16. stol byl (pro velký počet studen) nedostatek. Říční voda byla čerpána do nádrže ve špici věže, odkud samospádem stékala do kašen na náměstí.

Podzemní část věže je součástí prohlídkového okruhu plzeňského podzemí, do kterého je vstup za rohem - v Perlové ulici č. 4. Nad vchodem je umístěna pamětní deska doktora Josefa Škody, profesora Vídeňské univerzity, jenž se narodil v přilehlém domě.

V letech 2011-2015 je budova sídlem společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
Rendert Time: 0,202 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB