Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Das Haus von František Bílek – Dauerausstellung des Bildhauers František Bílek 
 • Dům Františka Bílka - stálá expozice sochaře Františka Bílka 
 •  
 • Údolní 133 
 • 391 55 Chýnov 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Das Haus von František Bílek – Dauerausstellung des Bildhauers František Bílek

Das Haus von František Bílek in Chýnov wurde 1898 nach Entwürfen des Künstlers gebaut. In seiner Konzeption spielte eine erstrangige Rolle das Bedürfnis nach einem geräumigen hellen Atelier. Ähnlich wie die Prager Villa von Bílek ist auch das Haus in Chýnov frei in den Naturraum gestellt, seine Wände werden von Rohbauziegeln gebildet, hier in Kombination mit Holz. Die Fassade des Hauses wird durch eine Reihe von symbolischen Reliefen geschmückt, die durch Bíleks mystische Texte ergänzt wurden. Seit 1990 ist das Haus in Besitz der Galerie der Hauptstadt Prag. Die Öffentlichkeit kann hier vor allem Bíleks Werk seiner frühen und späten Schöpfungszeit kennen lernen. Exposition: In dem Objekt ist für die Besucher das Atelier von František Bílek (1872-1941) zugänglich, eines markanten Vertreters des tschechischen Symbolismus der Jugendstilzeit. Die Exposition befindet sich im Wohnteil des Gebäudes im Erdgeschoss sowie im 1. Stock. Sie stellt das Werk des Autors aus seiner frühen Zeit und aus den letzten Jahren seines Lebens dar, d.h. aus einer Zeit, in der seine Schöpfung vorwiegend mit Chýnov zusammenhängt. Neben Zeichnungen, Grafiken und Plastiken bilden auch Bíleks Möbel mit seinen typischen Schnitzereien und eigenen Texten mit seiner charakteristischen Schriftart einen Teil der Installation.

Dům Františka Bílka - stálá expozice sochaře Františka Bílka

Dům Františka Bílka v Chýnově byl postaven podle umělcových návrhů v roce 1898 a v jeho koncepci hrála prvořadou úlohu potřeba prostorného světlého ateliéru. Podobně jako Bílkova pražská vila je také chýnovský dům zasazen volně do přírodního prostředí, jeho stěny tvoří režné cihlové zdivo, zde v kombinaci se dřevem. Fasáda domu je zdobena řadou symbolických reliéfů, doplněných Bílkovými mystickými texty. Od roku 1990 dům vlastní Galerie hlavního města Prahy a seznamuje zde veřejnost především s díly jeho raného a pozdního období. Expozice: V objektu je návštěvníkům zpřístupněn chýnovský ateliér Františka Bílka (1872-1941), výrazného představitele českého symbolismu období secese. Expozice je dále situovaná do místností obytné části domu jak v přízemí, tak v 1. patře. Představuje autorovo dílo z jeho raného období a z posledních let jeho života, tzn. z období, kdy je jeho tvorba převážně spjatá s Chýnovem. Vedle kreseb, grafik i plastik tvoří součást instalace i Bílkův nábytek zdobený typickými Bílkovými řezbami s vlastním textem vyznačeným jeho charakteristickým písmem.
 • Öffnungszeiten:
 • Geöffnet nur nach Anmeldung.
 • Eintrittspreis in €: ca. 1.20 - 2.00
 • Otevírací doba:
 • Otevřeno je pouze na objednávku.
 • Vstupné v Kč: 30 - 50,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB