Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Balettschule des J.K. Tyl Theater 
  • Baletní škola při Divadle J.K. Tyla 
  •  
  • Smetanovy sady 16 
  • 301 35 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Balettschule des J.K. Tyl Theater

Die Balettschule des J.K. Tyl Theater gibt es seit 1990. Sie bietet folgende Tanzfächer: Klassischer Tanz, Moderner Tanz, Jazzdance, Volkstanz, Charaktertanz und Stepp. Die Schule zählt ca. 220 Schüler im Alter von 4 bis 20 Jahren. Für die fachliche Tanzführung und pädagogische Tätigkeit sind Lektoren aus der Reihe der Mitglieder und Solisten des Balettensembles J.K.Tyl Theater in Plzeň verantwortlich. Als Beleg guter Ergebnisse dienen zahlreiche Anerkennungen aus Balettwettbewerben (Assky strevicek usw.).

Die Schüler setzen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Aufführungen des Balettensembles auf der Bühne J.K. Tyl Theater und auch Kammertheater in Plzeň (Čertoviny, Nussknacker, Labuti jezero, Macbeth), aber auch bei Tanzkonzerte auf der Bühne des Kammertheaters (Tanecni prehlidka, Cirkus Bambino usw.) durch. Im Jahre 2004 wurde sogar die Aufführung der Schüler zur Auffrischung des Tanzprogramms beim Theaterball.

Baletní škola při Divadle J.K. Tyla

Baletní škola při Divadle J.K. Tyla funguje od roku 1990. Nabízí tyto taneční obory: klasický tanec, moderní tanec a jazz, lidový a charakterní tanec, step. Škola čítá kolem 220 žáků ve věku od 4 do 20 let. Odborné taneční a pedagogické vedení zajišťují lektoři z řad členů a sólistů baletního souboru Divadla J.K. Tyla v Plzni. Dokladem dobrých výsledků souboru jsou četná ocenění z baletních soutěží (Ašský střevíček apod.).

Žáci své taneční schopnosti a dovednosti uplatňují v představeních baletního souboru na scéně Divadla J.K. Tyla i Komorního divadla v Plzni (Čertoviny, Louskáček, Labutí jezero, Macbeth), ale i při tanečních koncertech školy na scéně Komorního divadla (Taneční přehlídka, Cirkus Bambino a další). V roce 2004 bylo vystoupení žáků školy dokonce zpestřením tanečního programu Divadelního plesu.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB