Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Agentur Gong - private Kunst- und Musikschule 
  • Agentura Gong 
  •  
  • Jeronýmova 11 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Agentur Gong - private Kunst- und Musikschule

Die Agentur Gong entstand 1990 als Reaktion auf die Nachfrage nach Aktivitäten für Kinder und Erwachsene in České Budějovice. Es handelt sich um eine neue und rein private Organisationsart, die an kein vorangehendes Staats- oder Stadtsubjekt anschließt. Heute kümmern wir uns um viele Angebote für Kinder und Erwachsene an den Grundschulen. In der Agentur unterrichten bekannte Künstler, Musikanten, bildende Künstler und Tänzer aus České Budějovice. In die Schule kommen insgesamt 150 Kinder im Alter von 4 – 20 Jahren. Einen unteilbaren Bestandteil des Unterrichts bildet die Teilnahme an verschiedenen Kunstbewerben, Vortänzen und Feiern. Wir bieten Angebot in diesen Abteilungen: 1. Musikabteilung - Musikinstrumente: Flöte, Klavier, Keyboard, Akkordeon, akustische Gitarre. 2. Tanzabteilung – hier werden Sporttänze unterrichtet. 3. Computerabteilung spezialisiert sich auf Musik und Sound, bei denen Computer benutzt werden, und weiter an Computergrafik. 4. Abteilung für bildende Kunst.

Agentura Gong

Agentura Gong vznikla v Českých Budějovicích v roce 1990 jako reakce na poptávku po aktivní zájmové činnosti pro děti a mládež. Šlo o nový typ organizace, ryze soukromé, nenavazující na žádný předchozí státní či městský subjekt. Dnes na základních školách zajišťujeme pro mládež řadu činností. V agentuře vyučují známí českobudějovičtí umělci, hudebníci, výtvarníci a tanečníci. Celkem do školy dochází na 150 dětí ve věku od 4 - 20 let. Nedílnou součástí výuky je účast na různých uměleckých soutěžích, předtančeních a večírcích. Nabízíme výuku v těchto odděleních: 1. Hudební oddělení - hudební nástroje: zobcová flétna, klavír, el. klávesy, akordeon, akustická kytara. 2. Taneční oddělení - vyučují se sportovní tance. 3. Počítačové oddělení se specializuje na hudbu a zvuk s podporou počítače a počítačovou grafiku. 4. Výtvarné oddělení.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,215 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB