Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bayerisches Informationszentrum für Ameisenkunde mit Bibliothek, Ausstellung, Führungen, Lehrpfad 
  • Bavorské informační centrum pro vědu o mravencích s knihovnou, výstavou, prohlídkami průvodcem a naučnou stezkou 
  •  
  • Naabweg 1 
  • 92507 Nabburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bayerisches Informationszentrum für Ameisenkunde mit Bibliothek, Ausstellung, Führungen, Lehrpfad

Das "Bayerische Informationszentrum für Ameisenkunde" wurde durch die Ameisenschutzwarte Bayern e.V. (ASW - Bayern) in der Oberpfalz eingerichtet. Das Archiv Ameisenkunde befindet sich im Stadtmuseum Zehentstadel in Nabburg und ist das Herzstück des Informationszentrums. Wissenschaftliche Beratung: Veronika Feichtinger (Dipl. Biologin) Zum Informationszentrum gehören: Bibliothek Zurzeit sind 5700 Schriften und Bücher in einer Datenbank erfasst und zugänglich. Ein umfangreiches Schlagwort- Verzeichnis ermöglicht eine schnelle fachliche Zuordnung der Inhalte. Das Schrifttum der Sammlung besteht vor allem aus Fachbüchern der Ameisenforschung, darunter sind vor allem: - Sonderdrucke - Sammlungen - wissenschaftliche Forschungsarbeiten - Facharbeiten von Abiturenten - wissenschaftliche Zulassungsarbeiten von Universitäts-Absolventen - Erfassungsunterlagen über Waldameisenbestände Bayerns und anderer Bundesländer mit den dazugehörigen Karten und Fotos - Bild- und Tondokumente in Form von Dia - Serien, Fotos, Filmen und Videoaufzeichnungen. Ausstellungsmaterial - Nestmodell mit dem Querschnitt eines präparierten Nestes der "Kleinen Roten Waldameise" (Formica polyctena). - Ameisenpräparate - Ameisen in Bernstein - Ameisendarstellungen auf Briefmarken - Ameisenmodelle - Nestkerne u. v. m. Ameisenlehrpfad im Oberpfälzer Freilandmuseum in Nabburg/Neusath Da auf dem Museumsgelände viele Ameisenarten einen neuen Lebensraum gefunden haben bot es sich an, einen Lehrpfad einzurichten. Mit dieser Einrichtung möchte der Ameisenschutzverein Hirschberg e. V. die vielen Besucher auf die bedrohten Insektenarten aufmerksam machen. Durch die naturnahe Bewirtschaftung der Flächen findet man viele vom Aussterben bedrohte Ameisenarten im Gelände. Der Lehrpfad erstreckt sich entlang der vorhandenen Wege. Der Inhalt der Schautafeln befasst sich mit den Holz- und Waldbewohnenden Ameisen, sowie mit Hornissen und Hummeln. Für die Schlupfwespen und Solitärbienen wurde eine Wand mit Nisthilfen erstellt. Für die nächsten Jahre ist geplant, alle Ameisenarten auf dem Gelände zu erfassen und zu bestimmen. Ameisenschutz- und Lehrgebiete Die Ameisenschutzwarte LV Bayern hat im Landkreis Schwandorf die Ameisenschutz- und Lehrgebiete am Hirschberg und im Stadtwald Nabburg eingerichtet. Diese bieten einen Überblick über die in der Oberpfalz vorkommenden Ameisenarten. Praxis und Auswirkungen verschiedener Schutz- und Hegemaßnahmen können in diesem Gebiet in Augenschein genommen werden. Das Informationszentrum bietet folgendes an: - Bibliotheksausleihe - Schlagwortverzeichnis - Bestandsverzeichnis - Diavorträge - Die Ameisen unserer Heimat - Ameisenschutz in Bayern - Ein Ameisenvolk zieht um - Wo bleibt der Naturschutz - Filme - Ein fleißiges Volk im Forst - 40 verschiedene Videofilme - Ausstellungsmaterial - Fotosätze DIN A4 zur Gestaltung von Infotafeln - Fotosätze DIN A 3 zum Aufhängen für Infostände - Ausstellungswände mit dem Querschnitt eines Waldameisennestes - Exkursionen und Führungen - Begehung des Ameisenlehrpfades im Oberpfälzer Freilandmuseum - Wanderung durch das Ameisenschutz- und Lehrgebiet am Hirschberg - Exkursion durch den Stadtwald Nabburg - Exkursionen und Führungen unabhängig von den Einrichtungen in Nabburg - Führungen für Kinder - Sonderführungen für Schulklassen - Waldameisenbesuch anl. Tag des Baumes, Ferienprogramm usw. - Ausbildung zum Ameisenheger - Ausbildung nach den Richtlinien der Ameisenschutzwarte Bayern - Teil I Vermittlung von Grundkenntnissen in der Ameisenhege - Teil II Rettungsumsiedlung von Waldameisenvölkern - Teil III Artbestimmung von Waldameisen - Erfassung und Kartierung von Ameisenvölkern mit Auswertung der Daten

Bavorské informační centrum pro vědu o mravencích s knihovnou, výstavou, prohlídkami průvodcem a naučnou stezkou

"Bavorské informační centrum pro vědu o mravencích" bylo zřízeno Stanovištěm pro ochranu mravenců Bavorsko (Ameisenschutzwarte Bayern e.V., ASW Bayern) v Horním Falcku. Archiv vědy o mravencích se nachází v Městském muzeu Zehentstadel v Nabburgu a je srdcem informačního centra. Vědecké poradenství: Veronika Feichtinger (dipl. bioložka) Součástí informačního centra jsou: Knihovna V současné době je v databázi zaneseno a přístupno 5700 spisů a knih. Rozsáhlý seznam hesel umožňuje rychlé odborné přiřazení obsahů. Literatura nacházející se ve sbírce se skládá především z odborných knih zabývajících se výzkumem mravenců, mezi ně patří obzvláště: - zvláštní vydání, sbírky - vědecké výzkumné práce - odborné práce abiturientů - vědecké práce přijímaných absolventů univerzit - podklady pro evidenci stavů lesních mravenců v Bavorsku a jiných spolkových zemích s příslušnými mapami a fotografiemi - obrázkové a zvukové dokumenty ve formě diapozitivů, fotografií, filmů a videonahrávek. Výstavní materiál - model mraveniště s průřezem preparovaného mraveniště "malých červených lesních mravenců" (Formica polyctena) - mravenčí preparáty - mravenci v jantaru - zobrazení mravenců na poštovních známkách - modely mravenců - jádra mravenišť a mnoho dalšího Mravenčí naučná stezka v Hornofalckém skanzenu v Nabburgu/Neusathu V areálu skanzenu našlo optimální podmínky pro život mnoho druhů mravenců, proto zde bylo vhodné zřídit naučnou stezku. Pomocí tohoto zařízení by chtěl Spolek na ochranu mravenců Hirschberg e. V. upozornit mnohé návštěvníky na ohrožené druhy hmyzu. Díky přírodnímu obhospodařování ploch naleznou návštěvníci v areálu mnohé druhy mravenců ohrožených vyhynutím. Naučná stezka vede po již dříve existujících cestách. Obsah doprovodných tabulí se zabývá mravenci obývajícími dřevo a lesy a také sršni a čmeláky. Pro lumčíky a včely samotářky byla vyhotovena stěna s hnízdišti. V přístích letech je naplánováno zaevidovat a určit všechny druhy mravenců žijících v areálu. Území pro ochranu mravenců a výuku Stanoviště pro ochranu mravenců Bavorsko zřídilo v okrese Schwandorf území pro ochranu mravenců a výuku na kopci Hirschberg a v městském lese Nabburg, které nabízejí přehled o druzích mravenců, které se nacházejí v Horním Falcku. K vidění je zde praxe a důsledky různých ochranných a chovných opatření na tomto území. Informační centrum nabízí: - půjčování knih - seznam hesel - soupis inventáře - Přednášky s diapozitivy - Mravenci v naší vlasti - Ochrana mravenců v Bavorsku - Mravenčí národ se stěhuje - A kde zůstavá ochrana přírody? - Filmy - Pilný národ v lese - 40 různých videofilmů - Výstavní materiál - fotosazby DIN A4 pro tvorbu informačních tabulí - fotosazby DIN A3 k pověšení pro informační stánky - výstavní nástěnky s průřezem hnízda lesních mravenců - Exkurze a prohlídky s průvodcem - procházka po mravenčí naučné stezce v Hornofalckém skanzenu - putování územím pro ochranu mravenců a výuku na Hirschbergu - exkurze městským lesem Nabburg - exkurze a prohlídky s průvodcem nezávislé na zařízeních města Nabburg - Prohlídky s průvodcem pro děti - speciální prohlídky pro třídy - návštěva lesních mravenců u příležitosti Dne stromů, prázdninový program atd. - Školení v oboru ochránce mravenců - Školení podle směrnic Stanoviště pro ochranu mravenců Bavorsko - část I: zprostředkování základních znalostí v oblasti ochrany mravenců - část II: záchranné přemisťování národů lesních mravenců - část III: určování druhů lesních mravenců - evidence a mapování mravenčích národů se zpracováním dat
Rendert Time: 0,159 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB