Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Beim Taubnschuster

Das alte Ackerbürgerhaus "Beim Taubnschuster" in der Eschenbacher Altstadt wurde durch den Heimatverein Eschenbach in ein Kulturzentrum umgewandelt. Das Haus bietet mit seinen historischen Stuben im Erdgeschoss (Zoiglstube und Kuchl), mit Hof und Stadel ein authentisches Bild des Wohnens und Wirtschaftens in einem oberpfälzer Ackerbürgerhaus vergangener Zeit.

Im ersten Stock sind in der alten Raumstruktur moderne Ausstellungsflächen geschaffen worden in denen kulturhistorische Ausstellungen und Kunstausstellungen gezeigt werden. Im romantischen Innenhof finden Musikabende und jeweils am 1. Advent ein Adventsmarkt mit oberpfälzer Kunsthandwerk statt.

Beim Taubnschuster

Starý rolnický měšťanský dům "Beim Taubnschuster" v eschenbašském Starém městě byl národopisným spolkem Eschenbach přeměněn na kulturní středisko. Dům se svými historickými jizbami v přízemí (jizba a kuchyně), s dvorem a stájí skýtá autentický obrázek bydlení a hospodaření v hornofalckém rolnickém měšťanském domě v minulých dobách.

V prvním poschodí byly ve staré prostorové struktuře vytvořeny moderní výstavní plochy a jsou zde připravovány umělecké výstavy. Na romantickém vnitřním dvoře se konají hudební večery a vždy o prvním adventu adventní trhy s hornofalckými uměleckými řemesly.
Rendert Time: 0,208 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB