Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Anton-Bruckner-Musikschule-Eslarn e.V. 
  • Hudební škola Antona Brucknera Eslarn e.V. 
  •  
  • Poststr. 3 
  • 92693 Eslarn 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Anton-Bruckner-Musikschule-Eslarn e.V.

Die Anton-Bruckner-Musikschule ist eine Bildungsstätte, die Kinder, Jungendliche und Erwachsene an die fantastische Welt der Musik heranführt. So hat sich diese Institution durch zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte, erfolgreiche Teilnahmen an Wettbewerben ("Jugend musiziert" u.a.) bis hin zu Kontakten zu Agenturen für Rundfunk und Fernsehaufnahmen einen sehr guten Ruf erworben. Durch qualifizierte Lehrkräfte und praxisbezogenen Unterricht wird eine Vielzahl von Musikrichtungen angeboten. Die Bereiche erstrecken sich von der Kirchenmusik über die Klassik bis hin zur Volks- und Popmusik. Die Musikschule verfügt über einen Kinder- bzw. Jugendchor, Volksmusik- und Akkordeon-Ensembles, mehrere kleine Pop- und Rockbands, eine Blaskapelle sowie eine Big Band. Durch die Mitgliedschaft im Verband Deutscher Musikschulen ist unsere Schule staatlich anerkannt und damit auch an die Strukturpläne und Rahmenlehrpläne für den Musikschulunterricht gebunden. Die Leitung der Musikschule unterliegt dem Diplom-Musiker Gerhard Schwab; sowie seinem Stellvertreter Jürgen Rohr. Die Anton-Bruckner-Musikschule ist seit 1992 ein eingetragener Verein mit Sitz in Eslarn.

Hudební škola Antona Brucknera Eslarn e.V.

Hudební škola Antona Brucknera je vzdělávací zařízení, které uvádí děti, mladistvé i dospělé do fascinujícího světa hudby. Tato instituce si získala velmi dobrou pověst četnými koncerty, akcemi, úspěšnou účastí na soutěžích ("Mládí muzicíruje" aj.). Díky kvalifikovaným učitelům a vyučování zaměřenému na praxi se zde nabízí mnoho hudebních směrů. Tyto oblasti sahají od chrámové hudby přes klasiku až po lidovou a populární hudbu. Hudební škola má svůj dětský i mládežnický sbor, soubor lidové hudby a harmonikářský soubor, několik malých popových či rockových skupin, dechovou kapelu i big band. Naše škola je státem uznávaná díky členství ve Svazu německých hudebních škol a tím je i napojena na plány struktury a rámcové učební plány pro vyučování na hudebních školách. Tuto hudební školu vede diplomovaný hudebník Gerhard Schwab, jeho zástupcem je Jürgen Rohr. Hudební škola Antona Brucknera je od roku 1992 zaregistrovaným subjektem se sídlem v Eslarn.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB