Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bildungs- und Übersetzungszentrum in Rokycany 
 • Vzdělávací a překladatelské centrum v Rokycanech 
 •  
 • Malé náměstí 119 
 • 337 01 Rokycany 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bildungs- und Übersetzungszentrum in Rokycany

Das Bildungs- und Übersetzungszentrum beherbergt eine Sprachschule und eine Übersetzungsagentur, die seit 1999 in Rokycany tätig sind. Zu den Haupttätigkeiten und angebotenen Dienstleistungen gehören vor allem Fremdsprachenunterricht (Englisch, Deutsch, Französisch und Russisch) und ein kompletter Übersetzungs- und Dolmetscherservice für ca. 40 Sprachen. Seit 2008 bietet das Zentrum auch Deutschunterricht als Aufbaukurs nach dem Abitur an. Der Sprachunterricht umfasst Abend-Sprachkurse für Erwachsene, Nachmittags-Sprachkurse für Kinder, individuellen Unterricht in den Räumen des Zentrums sowie Unterricht bei den Kunden (Unterricht für Firmen und Ämter). Neben den klassischen allgemeinen Kursen bietet das Zentrum spezialisierte Kurse (Wirtschaftsenglisch, Intensiv-Wochenendkurse, Vorbereitung zum Abitur, Vorbereitung zur Aufnahmeprüfungen an Mittel- und Hochschulen usw.)an. Das Zentrum fertigt Übersetzungen mit gerichtlicher Beglaubigung (erstellt durch beeidete, vom Gericht zugelassene Übersetzer), technische Übersetzungen, geschäftliche Übersetzungen, private Korrespondenz oder Web-Präsentationen an.

Vzdělávací a překladatelské centrum v Rokycanech

Vzdělávací a překladatelské centrum je jazyková škola a překladatelská agentura, která působí v Rokycanech od roku 1999. Mezi hlavní naše činnosti a nabízené služby patří výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština a ruština) a kompletní překladatelský a tlumočnický servis v cca 40 jazycích. Od roku 2008 nabízíme též výuku v pomaturitním studiu německého jazyka. Poskytovaná jazyková výuka zahrnuje večerní jazykové kurzy pro dospělé, odpolední jazykové kurzy pro děti, individuální výuku v našich prostorách a výuku u klienta (firemní výuka, výuka pro firmy a úřady). Vedle klasických všeobecných kurzů se do našeho vzdělávacího programu snažíme zařazovat nové specializované kurzy (obchodní angličtina, víkendové intenzivní kurzy, příprava k maturitě, příprava k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ atd.). V rámci překladatelství vyhotovujeme překlady se soudním ověřením, technické překlady, obchodní překlady, osobní korespondenci nebo webové prezentace. Samozřejmostí je 100% dodržení originálu.
 • Öffnungszeiten:
 • Büro: Mo: 10.00 - 17.30 Uhr Di: 09.00 - 17.30 Uhr Mi: 10.00 - 14.00 und 14.30 - 16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • kancelář: Po: 10.00 - 17.30 hodin Út: 09.00 - 17.30 hodin St: 10.00 - 14.00 a 14.30 - 16.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,198 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB