Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bibliothek Merklín 
 • Místní knihovna Merklín 
 •  
 • Zámek 1 
 • 332 51 Merklín 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bibliothek Merklín

Die Stadtbibliothek Merklín ist öffentlich zugänglich und bietet allgemeine Bibliothekdiensleistungen. Die Bibliothek wurde von der Gemeinde Merklín errichtet und umfasst zur Zeit etwa 11 390 Bände. Die Bibliothek wurde mit einem PC ausstestatten, auf dem das Bibliotheksprogramm Lanius installiert wurde. Lanius ist ein on-line Katalog für Bibliothekbestände. Dienstleistungen: - Bücher- und Periodikaverleih, - Buchung der Bücher, - öffentliches Internet, - Verleihdiensleistung unter den Bibliotheken, - Kopieren.

Místní knihovna Merklín

Místní knihovna Merklín je veřejně přístupná knihovna poskytující univerzální knihovnické služby. Jejím zřizovatelem je obec Merklín. V současné době tvoří fond knihovny asi 11 390 svazků. Knihovna je vybavena počítačem s knihovnickým programem Lanius, což je on-line katalog knihovního fondu. Nabízené služby: - zapůjčování knih a periodik, - rezervace knih, - služba veřejný internet, - meziknihovní výpůjční služba, - kopírovací služby.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 13.00-17.00 Uhr Di: 08.00-11.30 und 12.30-18.00 Uhr Mi: 08.00-11.30 und 12.30-16.00 Uhr Fr: 08.00-11.30 und 12.30-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 13.00-17.00 hodin Út: 08.00-11.30 a 12.30-18.00 hodin St: 08.00-11.30 a 12.30-16.00 hodin Pá: 08.00-11.30 a 12.30-17.00 hodin
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB