Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Böhmerwälder Laientheaterverein Prachatice 
  • Šumavský ochotnický spolek Prachatice 
  •  
  • Horní 170 
  • 383 01 Prachatice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Böhmerwälder Laientheaterverein Prachatice

Das Laientheater hat in Prachatice eine langjährige Tradition. Der Theaterverein wurde bereits 1928 gegründet. Das heutige Ensemble rekrutierte sich aus dem Theaterensemble, das vor dem Jahr 1989 unter der Obhut des Stadtkulturzentrums tätig war. Während seiner neueren Geschichte gelang es ihm, dreimal bei der Nationalschau des Schauspiel- und Laienmusiktheaters in Třebíč aufzutreten. Das Schauspiel für Erwachsene ist nicht das einzige Feld der Bühnenschaffenden in Prachatice.

Sie stellen sich regelmäßig mit Märchen den Kindern vor und beteiligen sich auch an der Organisation von Kulturveranstaltungen in Prachatice und der Umgebung. Dabei handelt es sich vor allem um Hexenverbrennungen im Frühling, das Fest der Goldenen Straße im Juni oder der Teufelsreigen (Čertovský rej) im Dezember. Einen Teil des Theaterjahres in Prachatice stellt auch die traditionelle Schau des Laientheaters „Um das Stadtzeichen von Prachatice“ dar, bei der der Böhmerwälder Laientheaterverein nicht nur auftritt, sondern auch bei der Organisation hilft. Dem Theaterverein steht das Stadttheater zur Verfügung, und zwar nicht nur bei den Auftritten, sondern auch bei den Proben.

Šumavský ochotnický spolek Prachatice

Amatérské divadlo má v Prachaticích dlouholetou tradici. Divadelní spolek zde byl založen již v roce 1928. Současný soubor, který zde působí, se rekrutoval z divadelního souboru, který působil před rokem 1989 pod hlavičkou Městského kulturního střediska. Během jeho novodobé historie se mu podařilo třikrát vystupovat na Národní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v Třebíči. Činohra pro dospělé není jedinou náplní práce divadelníků v Prachaticích.

Pravidelně se dětské veřejnosti představují s pohádkami. Podílí se také na organizování kulturních akcí v Prachaticích a v jejich okolí. Jsou to zejména jarní Pálení čarodějnic, Slavnosti Zlaté stezky v červnu nebo Čertovský rej v prosinci. Součástí divadelního roku je v Prachaticích také tradiční přehlídka amatérského divadla O štít města Prachatic, kde ŠOS nejen vystupuje, ale také pomáhá s jeho organizací. Divadelní spolek má k dispozici městské divadlo a to nejen na představení ale také na zkoušky.
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB